HOTEQ500 Belgesi

HOTEQ500 Belgesi, turizm sektörü için tasarlanmış bir hizmet standardıdır. Otel kalitesi, çevre, sağlık ve gıda güvenliği. Bu standardın uluslararası geçerliliği yoktur ve müşteri için geçerlidir. Organizasyonları ön plana çıkarmayı ve müşteri memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini iletmeyi amaçlar.

Turizm, otel işletmeciliği, otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği vb. Tüm alanlarda tek kapsamlı standarttır. Bu standardın amacı, müşterilere kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerinin yanı sıra çevreye duyarlı işletmeler için de tercih sunmaktır. Turizm ve otel faaliyetlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik bir olay haline gelmesine bağlı olarak HOTEQ500 Belgesi devreye girer.

Ülke genelinde ve yurtdışında artan seyahat sayısı, birçok kamu ve özel sektör paydaşının dünyadaki otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılacağını düzenli olarak sormalarını sağlamıştır.

Hoteq 500 Sertifikasının Amacı Nedir?

Müşteriler ve turizm sağlayıcıları arasında hizmetlerin anlaşılmasını ve doğru şekilde uygulanmasını tanımlamak ve kolaylaştırmak,

Tüketicilerin, turistlerin otel hizmetleri alanında bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak, kurumların beklentilerini karşılama potansiyeli ile müşteri memnuniyetini artıran bir hizmet sağlama olgusunu güçlendirmek,

Turizm, ağırlama ve ağırlama sektörü, aynı zamanda fayda sağlayacak daha bilinçli tüketiciler yaratmak için hazırlanmıştır.

HOTEQ500 Belgesi, turizm sektörü için tasarlanmış bir hizmet standardıdır. Otel kalitesi, çevre, sağlık ve gıda güvenliği. Bu standardın uluslararası geçerliliği yoktur ve müşteri için geçerlidir. Organizasyonları ön plana çıkarmayı ve müşteri memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini iletmeyi amaçlar.

Hoteq 500 Standardının Gereksinimleri Nelerdir?

Turizm, otel ve otel sektörü, oteller, pansiyonlar, tatil köyleri, turizm işletmeleri vb. Kuruluşlar bu belgeyi alabilir.

Kalite yönetim sistemi standardını uygulamak için organizasyonlar gerekmektedir.

Kurumlar, zararlı olmayacak ve hem müşterilerini hem de ekosistemi göz önünde bulunduracakları çevre politikaları oluşturmalıdır.

Milliyetten bağımsız olarak tüm turizm tüketicileri tarafından kolayca anlaşılabilecek ortak semboller HOTEQ500 Belgesi ile geliştirilmelidir.

Otel personelinin otelin koşullarını ve koşullarını kolayca anlayabilmesi için genel terminoloji benimsenmeli ve tüm otellerde kullanılacak bir rezervasyon formu geliştirilmelidir.

Otel güvenlik sistemleri için belirli standartlar belirlenmelidir. Özellikle yangın güvenliği ile ilgili olarak, duman dedektörleri ve tavan sprinkleri gibi temel unsurlar dikkate alınmalıdır. Ek olarak, bir yangın durumunda, çıkışları gösteren işaretlerin şekilleri standartlaştırılmalı ve görünür noktalara yerleştirilmelidir.

Bu nokta turist tüketicileri, özellikle de iş seyahatinde olanlar tarafından vurgulanmaktadır: tüm otellerde standardizasyon gerekmektedir.

Çalışma verimliliğini ve fiziki planlamayı artıracak mutfakta ve restoranda güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için standartlar oluşturmak gereklidir. Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim seviyesinde olmalarını ve belli bir saat eğitim almaları ve bunun için standartların belirlenmesini sağlayacak eğitim programları geliştirmek gerekmektedir.

Satın alınan malzemelerin kalitesini sağlamak için standart bir tedarik süreci oluşturmak ve tedarikçilerle ilişkiler kurarken standartları belirlemek gerekir.

HOTEQ 500 Verimlilik ve Ürün Değerlendirme

Otel işletmelerinin tüm çalışanlarının faaliyetlerinin sonuçlarını belirlemek ve ürün değerlendirme yöntemlerinde belirli bir standarda uymak gerekmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Madrid’de DTÖ Kalite Destek Komitesi’nin 4. toplantısında, günümüzde değişen düzenleyici kurumda turizm sektöründe hükümetlerin güvenilirliğini azaltan çeşitli gönüllü kalite standartları ve otel yönetiminde kullanılan otel sınıflandırma sistemlerine ilişkin aşağıdaki kararları kabul etmiştir. Çevre, ortam.

- Bazı endüstriler, bu sistemlerin devlet tarafından yaratıldığını ve kontrol edildiğini, haksız rekabet ve pazarla mücadeleye neden olduğunu iddia ediyor.

- Geleneksel sınıflamanın bir göstergesi olarak tüketiciler için liderlik rolü oynamaya devam etmek gerekir.

- Ancak uluslararası uygunluk ve sorumluluk eksikliği nedeniyle tüketicileri yanıltıyorlar.

- Özellikle küçük işletmeler için turist gönderen ülkelerle uyumluluğu sağlamak için birçok gelişmekte olan ülke tarafından düzenleyici bir önlem olarak talep edilmektedir.