ISO 14001 Standardı

ISO 14001:2015 standardı, ISO (International Standart Organisation) tarafından 23.10.2015 yılında revize edilmiş ve yine bu kurul tarafından yayınlanmıştır.

İnsanların birlikte yaşadığı ve yaşadığı bu ortamın, teknolojinin ve endüstrinin gelişiminin bir sonucu olarak yavaş yavaş ortadan kalkması inkar edilemez. Dünya nüfusunun büyümesi, baş döndürücü teknolojinin gelişimi, yaşam alanlarının azaltılması, doğal çevrenin tahribi, gürültü, yanlış kullanım, bilgi eksikliği ve eklenmesi gereken diğer birçok neden, çevre kirliliği en fazla tehlike saçan unsurlardandır. 

İlk başta, yalnızca kirlilik olarak algılanan ve uluslararası öneme sahip olmadan, yerel özelliklere sahip olan çevresel sorunlar, hızla günden güne büyüdü ve tüm dünya için bir sorun haline gelmiştir. Bu, çevresel göstergelerin izlenmesine ve sürekli iyileştirilmesine dayanır ve ilgili yasaların ve çevresel faktörlerle ilgili yasaların tanımladığı koşullara uyulmasını gerektirir. Bu standart ISO 14001 standardıdır. 

ISO 14001 Belgesi Nedir?

Ürün ve hizmet sağlayıcılar, artan küresel çevre anlayışı nedeniyle tedarik zincirlerini çevre dostu yapma konusunda baskı altındadır. Stratejilerini ve çevresel kaygılarını tek bir kapta çözen kuruluşlar rekabet avantajı elde ediyorlar. Bu anlayışı benimseyen şirketler, enerji ve hammadde tüketimini azaltır, geri dönüşümü sağlar, hava ve su kirliliğini önler ve çevre yasalarına uyulmamasından kaynaklanabilecek cezaları en aza indirir.

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 standardı, küçük ve büyük kuruluşlar için uygun bir çevre yönetim sistemi standardıdır. Planla, Uygula - Kontrol Et – Önlem Al metodolojisine dayanarak bu standart, çevreyi koruma, kirlenmeyi önleme, atıkları en aza indirme ve enerji ve malzeme tüketimini azaltma amaçlı uygulamaların entegrasyonu için sistematik bir temel sağlar.

ISO 14001 standardı, tüm kontrol sistemleri için ortak bir temel sağlayan yeni bir üst düzey yapı olan Ek SL'ye dayanmaktadır. Bu yapı nedeniyle, aynı tanımlar ve isimler tüm yönetim sistemi standartlarına dahil edilmiştir. Yeni bir standart yapı oluşturulmasıyla birlikte, kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini kilit iş süreçleriyle birleştirebilecek ve üst düzey yönetim rolünün etkinliğini artırmaya katkıda bulunabilecekler.

Neden Organizasyonların ISO 14001' İhtiyacı Var?

Çevresel yönetim sistemi, sürekli çevresel performans sağlayan, çevresel amaç ve hedefleri tanımlayan ve çevre yönetim sisteminin gerekliliklerine uygun ve tutarlı politika ve prosedürler belirleyen bir araçtır.

 • Kuruluşun yasal gerekliliklere uymasını sağlar.
 • Bu, doğal kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunur ve böylece maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.
 • Bu, kurumun itibarını arttırmaya yardımcı olur.
 • Bu, çevresel koşulların organizasyon üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
 • Bu, çevresel performansı iyileştirmeye yardımcı olur.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ!

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, kuruluşların çevresel performansını iyileştirmeyi, çevre kirliliğini izlemeyi ve azaltmayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Belgesi Nedir

Mevcut çevre sorunlarını dikkate alan ISO 14001, çevresel dengeye ve çevreye duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesine önemli katkı sağlayan bir yönetim sistemidir.

Standart bir gereklilik, yasal gerekliliklere uyma zorunluluğu, sürekli iyileştirme taahhüdü, kirliliği önleme zorunluluğu, çevresel etki değerlendirmesi ve olumsuz etkileri hafifletme zorunluluğu, çevre kirliliğini azaltmada önemli adımlardır.

ISO 14001 Belgesi İçin Gereken Belgeler

ISO 14001, bir ürün standardı olmayan bir sistem standardıdır ve hem üretimi hem de üretilip üretilmediği ile ilgilidir. İlgili mevzuatla belirlenen şartlara ve çevresel faktörlerle ilgili yasalara uygundur. Kuruluşunuzun belgeleri ISO 14001'e uygunluk açısından gözden geçirilecek ve düzeltmeler gerekliyse bildirilecektir. Aşağıdaki belgeleri almak için ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası gerekir.

ISO 14001 Sertifika Süresi

ISO 14001'e göre yapılan sertifikasyon sertifikasının geçerlilik süresi her yıl vize ücreti ödenmesi halinde 3 (üç) yıldır. Bu sözleşme imza tarihinden başlayarak dokümanın sona ermesine kadar geçerlidir. Sertifikanın süresi dolmadan bir veya iki ay önce, sertifika sahibi şirket bir başvuruda bulunur ve sertifikayı uzatır. Bu durumda, sertifika doğrulanır ve sertifika bir yıl daha uzatılır.

Hacim ve adres değişikliği değişikliklerinde sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Sertifika geçerlilik süresi boyunca ilk sertifikanın tarihi esas alınır ve değişikliklerle ilgili yeni bir anlaşma imzalanır.

Kuruluşların, bu sertifikaya sahip olmamak, ancak çevreye duyarlı ve doğayı korumaya inanan fikirlerle bir çevre yönetim sistemi oluşturmaları gerekir. Bununla birlikte, tüm bu çalışmalar tamamlanmışsa ve sistem uygun bir şekilde kurulmuş ve gerçekleştirilmişse, bir ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası almak güzel olur. Bu tür pek çok kayıt, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin uygulanması sırasında zaten mevcuttur. Sistemin doğru uygulanması bu kayıtlar tarafından belirlenecektir.

ISO 14001: 2005 VE ISO 14001: 2015 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

ISO 14001: 2005 standardı 8 ana unsurdan, ISO 14001: 2015 standardı ise 10 ana unsurdan oluşmaktadır. 

Sonuç olarak;

ISO 14001, çevresel zararları en aza indirmek için tasarlanmış bir standarttır.

ISO 14001'in uygulaması genel olarak mevzuata uygunluk ile tutarlıdır.

Bu, sektöre veya ölçeğe bakılmaksızın herhangi bir işletmeye uygulanabilecek gönüllü bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 14001 Belgesi Veren Firmalar

ISO 14001 sertifikası, ürün ve hizmet alanınızdaki işlerin çevresel etkilerini kontrol etmek ve çevreden ödün vermeden katkıda bulunmak için tasarlanmış bir çevre yönetim standardıdır.

Ekolojist olmak için çaba gösteren şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal gereklilikleri değil aynı zamanda sosyal sorumluluk çerçevesinde kendini kanıtlamak isteyen kuruluşları da yönlendirir.

Modern dünyada çok sayıda işletme çevresel göstergeleri değerlendirir ve çevresel önlemleri kontrol etmeye çalışır. Ancak, tek başına kişisel çabalar çevresel performansı iyileştirmek için yeterli değildir. Bu işlemlerin yeterli olması için, işletmenin her bir parçası ile entegre, yapısal ve yönetimsel bir çevresel yönetim sistemi gereklidir.

Bu amaçla, ISO uluslararası kuruluşu ISO 14001 çevre yönetim sistemini tanıttı. Çevre yönetim sisteminin ISO 14001'in etkinliği, işletmede hazırlanan prosedür ve talimatlara uygun olarak zincirle ilgili görevlerin çeşitli düzeylerde uygulanmasından sorumlu personele bağlıdır.

Çevre koruma ve kirliliğin önlenmesi, ISO 14001 sertifikasyonunun hedefidir. Çevre yönetim sistemi ISO 14001 belgesi, adından da anlaşılacağı gibi, çevresel faktörlere odaklanmış standart bir sistemdir. ISO 14001, ISO 9001'in ana gövde tasarım standardıdır. Mevcut kalite yönetim sisteminize eklenecek çevresel prosedürler, çevresel risk değerlendirme raporları ile kolayca bütünleştirilecektir.

ISO 14001 tanımlanmış olmasına rağmen, tam olarak ne yaptığını bilmek daha merak uyandırıcıdır. ISO 14001 sertifikasının gereklilikleri daha fazla çevre koruma ile ilgilidir ve firmaların maliyetlerini azaltmak ve onları daha cazip hale getirmek için çevreyi korumak için önlemler alınmıştır. Herhangi bir sistemde olduğu gibi, yasal normlar öncelikle çevre yönetim sisteminde göz önünde bulundurulur.

ISO 14001'in değeri, çevre ile neyin entegre olduğunu açıklamakta açıkça daha ikna edicidir. Bugün, grip endüstrisi adı verilen turizm sektöründe bile, çevre ödülleri kazanılmakta ve bayrak yarışı devam etmektedir. Turizm gibi yüksek çevresel etkiye sahip olan sektörlere ek olarak, ancak kirliliğin çoğunlukla el ile gerçekleştiği yerlerde, üretim sonucunda kirliliğin meydana geldiği yapay süreçler de vardır. Örneğin, bir gıda imalat şirketinde, kullanılmış yağları çıkarmak için yaratılmış yağ toplama şirketleri vardır. 

Bununla birlikte, atıklarını atık su ile boşaltan bir gıda işletmesi, denize giren atık yağın sonucu olarak çevreye tamir edilemez zararlar verebilir. Bu çevre standartlarının gönüllü olarak kabul edilmesini sağlayan ve sadece yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmeyen bu sisteme çevresel yönetim sistemi denir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Tamamen gönüllü olarak ISO 14001 sertifikası nasıl alınır? Her şeyden önce, talep eden şirket ve çevresel etki için bir risk değerlendirme denetimi yapılır ve bir rapor hazırlanır. Bu rapor öncelikli olarak alınması gereken maddeleri tanımlamalıdır. Gerekli ön maliyet çalışmalarından sonra geri dönüştürülebilen atık varsa, bununla ne yapılabileceği tartışılmaktadır. Bu görüşmelerin tümü üst düzey yönetim seviyesinde yürütülmektedir. Çevre yönetim sistemi alınacak kararlara göre kurulur.

ISO 14001 sertifikasyon prosedürleri yayınlandı. Atık yönetim sistemi prosedürlerle açıkça anlaşılmaktadır. Bu sürecin ve dokümantasyon yapısının hazırlanmasından sonra belli bir süre sonra, şirket ISO 14001 sertifikası almaya hakkına sahiptir.

ISO 14001 sertifikası veren sertifika firmaları genellikle ISO sertifikaları veren onaylı sertifika kuruluşlarıdır. Bir çevre yönetim sistemi sertifikası lüks görünse de, öyle değil. Bugün, hem tedarikçi hem de alıcı çevre dostu olup, şirketlerin gelecekteki sağlık beklentilerinin niteliğine ve markanın kurumsal değerinden daha fazla olduğu düşünülen nedenler gibi çevresel gelişmelere saygılıdır. Bu nedenle, ISO 14001 sertifikasını almak ve uygulamak, şirketin marka değerini ve prestijini ciddi şekilde arttırmaktadır. 

Ayrıca, herkesin çevreyi korumaya ve bu konuyu sosyal sorumluluk gereği olarak ele almaya hazır olması önemlidir. Kaynaklarının hızlı bir şekilde çürümesi, Dünya'nın ısınmasını hızlandırdı ve bu nedenle sayısız bilimsel verinin yardımıyla, dünyadaki kirlenmeyle ilgili önlemlerin alınması için gerekli önlemlerin alınmasına yol açtı. 

Fidanların ağaçlandırılmasından ve ağaçlandırılmasından kesilmiş ağaçlardan daha fazla dikkat edilmesi, kurak alanların çevre düzenlemesi ISO 14001 sertifikasyon sistemi için umut vericidir. Tesislerin inşaatı sırasında yeşil alanların yasal olarak oluşturulmuş gereksinimleri de ciddi çevre koruma önlemleri kapsamındadır.

TÜRKAK AKREDTELİ ISO 14001 BELGESİ 

ISO 14001 sertifikasına başvurmak için akredite bir kuruluşa başvurmak gerekir. TÜRKAK Akrediteli firmaları kendi sitesinde, akreditasyon durumunu ve web sitesinde bilgilerini yayınlar. Firmalar listeden seçeceği kuruluşların istediğine başvuruda bulunabilir.

Uluslararası akredite veya sertifikalı TÜRKAK arasında ISO 14001 şirketleri ve akredite olmayan ISO 14001 şirketleri, belgelerden nasıl yararlanmak istediğine bağlı olarak bir sertifika seçebilir. ISO 14001 çevre yönetim sistemini uygulamanın önemli olduğu unutulmamalıdır.

ISO 14001 Belgesi Veren Firmalar

İşletme yönetimi ile ilgili tüm konuların çevresel düşünce ile ilgili olması gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla, ISO 14001 standartları Çevresel yönetim sistemleri, üretim sürecinde ortaya çıkan çevresel etkileri en aza indirmek ve sistematik yönetimini sağlamak için Grubun tüm üretim şirketlerinde baz alınmıştır. Her üretim şirketi, tesis yöneticisine rapor veren ve birimlerin katılımıyla oluşturulan çevre komiteleriyle çalışan bir çevre görevlisine veya bir çevre yönetim bölümüne sahiptir.

Çok az insan haricinde, hızla kirlenen dünya için koruma yoktu ve dünya çok kirli hale geldi. Hava, su ve toprak kirlenmiş. Sadece kirleten onlar değildi. ISO 14001 çevre yönetim sistemleri hiçbir zaman çevreyi temizleyen bir yöntem değildir. 

ISO 14001 Belgesi Ne İşe Yarar?

Bu, kuruluşun ilk aşamalarını ISO 14001 standardına uygun hale getirir. Kontrol devresi kontrol ve sorun giderme işlemlerinden sorumludur. Denetim döngüsü, kuruluşun ISO 14001 standardını uyguladığı zorunlu bir süreç olarak kabul edilir. Gözden geçirme döngüsü, organizasyonun üst yönetimi tarafından yürütülen tüm süreçlere genel bir bakıştır. Ve geliştirme döngüsü, sürekli olarak EMS'yi iyileştirmenin yollarını bulan sonsuz bir döngüdür. ISO 14001, çevresel ayak izinizi azaltmak, uzun ömür ve ticari başarı sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 14001 Sertifikası Hangi Alanlarda Size Yardımcı Oluyor?

Yükseklik:

Çevresel etkinizin önemini belirleyin.

Armoni:

ISO 14001, sisteminizi kurarken, uygularken ve bakımını yaparken yasal gereklilikleri dikkate almanıza izin verir.

İtibar:

Paydaşların en iyi uygulama sistemlerinin mevcut olmasını sağlar

Bu, sürdürülebilir kalkınmayı sürekli olarak geliştirmenizi sağlar.

Algı:

Bu, etik ve güvenilir bir organizasyon olduğunuzu gösterir.

Uluslararası kabul görmüştür.

Yaşam Döngüsü:

Bu, kontrolünüzü yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi tam olarak fabrikanın, işletmenin bulunduğu noktadır. Herhangi bir ticari işletmenin çevresel etkisini en aza indirgemek için uygun kalite standartlarını belirler. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yaşam için azami dikkat gerektiren bu konuda ISO 14001 standartları. Bizi yönlendiririz. Standartlar sadece çevresel zararları azaltmakla kalmaz. Ek olarak, kullanılan enerji miktarı azalır. Kullanılan hammadde miktarını azaltmak gibi alanlarda standartları belirler.

Kendi kaynaklarımızın dikkatli kullanımı ve atık yönetiminin çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde kullanılması gibi alanlarda yönetim ve personel bilincinin tanımlanması ile başlayan bir sistemin kurulması sonucunda işiniz çevre dostu bir şirket haline gelecektir. .

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Standart Prensipleri Nelerdir?

ISO 14001 çevre yönetim sisteminin standart prensiplerinden ilki etkileşim politikasıdır. Aşağıdaki ilke planlamadır. Planlama yoluyla; kuruluşun çevre için ürün ve hizmetlerinin zararları ve yararları belirlenir.

Uygulama ve çalışma prensibi ile kuruluşlar çevre politikaları geliştirmeye başlar. Kontrol ve düzeltici faaliyetler ilkesi sayesinde kuruluşun çevresel önlemlerinin başarısı ölçülür. Kuruluş, analiz ve geliştirme yoluyla, çevresel faydalarının daha da gelişmesine eylemleriyle başlar. Bu ilkeleri uygulayan kuruluşlar, ISO 14001'in ne olduğunu ve ne yaptığını daha iyi anlarlar. ISO 14001 nedir ve nasıl çalışır? Ürünün, üretim aşamasında, ilk aşamadan tüketiciye çevresel etki olmadan tüketiciye en sağlıklı şekilde teslim edilmesini sağlamak gerekir.

Çevre yönetim sisteminin amacı ISO 14001; Doğal kaynakların kullanımını azaltmak, doğa, su, toprak ve hava ile ilgili tüm kavramları en az zararla etkilemek için risk analizinin ölçüldüğü bir yönetim şeklidir.

ISO 14001 Gereksinimleri

ISO 14001, kuruluşun büyüklüğüne, kuruluş işlemlerine bağlı olarak aydan yıla değişebilir. Buna baktığımızda, ISO standardı sertifikası olan ISO 9000 sertifikasına sahip herhangi bir kuruluşun bu sertifikayı çok kısa bir zamanda aldığı bilinmektedir.

ISO 14000 serisi olarak bilinen bir standardın en önemli sertifikası ISO 14001 sertifikasıdır. Bu belgeleri alarak, firmaların rakiplerinin önüne geçmeleri için ön planda olması daha kolay ve kolay hale gelir.

ISO 14001 belgesi, çevre yönetim sisteminde kullanılan bir belgedir. Aslında, bu belge ISO kuruluşu tarafından geliştirilen ve aynı anda kullanılmak üzere yayınlanan çeşitli kuruluşlar için önemli bir standart olarak bilinir. ISO 14001 ne yapar? Bu belge, bu faktörleri iyileştirmek için gerekli standartları size sağlayan ve aynı zamanda sözde çevre yönetim sisteminde iyi bir çevresel konum sistemi oluşturan bir belgedir. Bu belge, çevre ile ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır ve aynı zamanda çevre yasasına uygun olarak yapılması gerekenler açısından temizlenmiş bir belge olarak da bilinmektedir. Bu belgenin amacı, kuruluşlara çevresel hizmetlerini düzenlemek için gerekli standartları sağlamaktır.

Buna baktığımız zaman, tamamen şirketlerin ISO 14001'e uygun gönüllü ilkesine dayanıyor. Başka bir deyişle, standartlara uyma sorumluluğu yoktur. Ancak, bu belgede belirtilen ve çevreye zarar vermek için belirtilen standartlara uymak, sizin ve şirketiniz için her zaman faydalıdır.

ISO 14000, küçük veya büyük herhangi bir kuruluş için olan gereksinimin çevre yönetimi standartlarına uygun olup olmadığını bilmiyor. Aslında, bu belge çevre konularına sistematik yaklaşımımız için önemli bir ISO belgesi olarak bilinir. ISO 14001 standardı “Ne yapar” sorusu 5 farklı döngüden oluşur. Her şeyden önce, insanlar planlama aşamasına geçerler. Ardından kontrol adımı belirir ve bir sonraki adım montaj döngüsüdür. Son iki adım dinler ve geliştirir.

ISO 14001 Belgesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

ISO 14001 sertifikasını almak için her şeyden önce ISO 14001 standardına uygun bir çevre yönetim sistemi oluşturulmalıdır. ISO 14001 çevre yönetim sistemi oluşturmak için ilk seçenek, bu çalışmayı kendi personelinizle yapmaktır. Bununla birlikte, bu seçenek genellikle zamanı etkili bir şekilde kullanamayan tecrübesiz personel gibi faktörler nedeniyle tercih edilmez.

Bir ISO 14001 çevre yönetim sistemi oluşturmak için ikinci seçenek ve bir kural olarak, tercih edilen yöntem bir çevre danışmanlığı eğitim şirketinden hizmet almaktır. Danışmanlık firması, sektörünüzün yasal düzenlemelerini bilmeli ve bir çevre mühendisine veya deneyimli bir çevre avukatına sahip olmalıdır. Danışmanlık ve eğitim şirketi ISO 14001 ile, ISO 14001 çevre standardı önce yorumlanır ve daha sonra ne yaptığımız ve çevreyi etkileyen eylemlerin neler olduğu gibi sorulara sistematik cevaplar verilir. Tüm çalışmalar belgelenmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nın amacı, bu çevre yönetim sisteminin uygulanmasıyla iyileştirilmiş çevresel performans elde etmektir. Kuruluşlar, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve uygulamak için kuruluşun çevre yönetim sistemini düzenli olarak gözden geçirmeli ve değerlendirmelidir. Bu sürekli iyileştirme sürecinin süresi ve kapsamı, kuruluş tarafından ekonomik ve diğer konular ışığında belirlenir. Çevresel performans, çevresel yönetim sistemi geliştikçe gelişecektir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamak ve çevresel performansı iyileştirmek için kuruluşlar aşağıdaki sistematik eylemleri gerçekleştirmelidir.

Çevre politikası: Çevre politikası, kuruluşların çevre yönetim sistemlerini uygulama ve geliştirmeleri için itici bir güçtür. Çevre politikaları, kuruluşun kirlenmeyi önleme ve sürekli iyileştirme için geçerli yasal ve diğer gerekliliklere uyma taahhüdünü içermelidir. Bu politika, kurumun amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur. Çevre politikaları paydaşların anlayabileceği kadar açık olmalıdır. Koşullar değişirse, bunlar yeni bilgiler ışığında gözden geçirilmelidir.

Planlama: Kuruluşun çevre yönetim sisteminde çevresel yönlerin tanımlanmasının ve önemli olmasının öncelikli olarak kabul edilmesi gereklidir. ISO 14001 çevre yönetim sistemi çerçevesinde kuruluşlar, çevresel yönlerin durumunu, geçmiş ve şimdiki faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini planlı veya yeni gelişmeler ışığında belirlemelidir. Çevresel yönleri belirlerken, acil durumlar, çalışma koşulları, devreye alma ve temizleme koşulları da dikkate alınmalıdır.

ISO 14001 Belgesi Uygulama ve Aktiviteler

Kuruluş adına çalışan tüm personelin katılımı ve katılımıyla ISO 14001 çevre yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması sağlanabilir. Katılım, çevre yönetimi işleviyle sınırlı olmamalı, aynı zamanda kuruluşun çevresi dışındaki alanları da kapsamalıdır.

Kontrol: Kuruluş, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için gerekli olan bir izleme ve ölçüm sistemi oluşturmalıdır. İzleme ve ölçüm sonucunda elde edilen veriler, faaliyet türlerini belirlemek ve bilgi edinmek amacıyla analiz edilmelidir. Özellikle izleme sonrasında düzeltici ve önleyici faaliyetler gereklidir.

Yönetim değerlendirmesi: Kuruluşun üst yönetimi, tüm çevre yönetim sistemini kapsayan yönetim inceleme toplantıları gerçekleştirir ve değerlendirmeler yapar.

ISO 14001 Belgesi fiyatı

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardına uygundur ve kuruluşlar her iki yönetim sistemini entegre bir yönetim sistemi şeklinde oluşturabilir. Bu çevre yönetimi dizisi, kuruluşlarla ve kuruluşlarla ilişkili tüm çevresel sorunları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kurumlar ve kuruluşlar için faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etki önceliklerini belirlemek ve bu etkileri yönetmek ve kontrol etmek için bir referans kaynağıdır.

ISO 14001 standardı, küresel ve iç pazarda haklı yer almak isteyen şirketler ve kuruluşlar için ürün ve hizmet pasaportu olarak algılanmaktadır. Mal, ürün ve hizmet sunan tüm işletmeler ve üreticiler, özellikle endüstriyel ve endüstriyel kuruluşlar, ayrıca tüm şirketler ve devlet kurumları ISO 14001 standartlarını uygulayabilir.

ISO 14001 sertifikasını alabilmek için bir danışmanlık firması ile çalışmanız gerekir. Çalıştığınız danışmanlık firmasının faaliyet alanınıza uygun tecrübe, tecrübe ve yasal normlara sahip olması çok önemlidir.

ISO 14001 Belgesi Satın Alma

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standartları, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından yayınlanan standartlar arasındadır. Adından da anlaşılacağı gibi, şirketlerin çevre ile etkileşimlerini doğaya en az zarar verecek şekilde standartlaştırmayı hedefliyor. Bir şirket tarafından çevre ile olan ilişkisinin standardizasyonu, özellikle endüstriyel kirlenmeye yol açabilecek ürünler üreten şirketler için birçok açıdan faydalıdır.

Sertifikanın alınması için gereken süre çeşitli faktörler (şirket sayısı, faaliyet ölçeği, coğrafi dağılım gibi) nedeniyle şirketten şirkete değişir. Ancak, ISO 14001 için bu süre diğer belgelerden daha uzun olabilir; Çünkü sınai atık politikasına sahip olmayan bir şirketin bu sertifikayı almak için üretim sürecine tam olarak devam etmesi gerekebilir.

ISO 14001'i Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Her şeyden önce, sisteminize uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, ISO web sitesindeki standartları satın alabilir veya bu alanda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması ile çalışabilirsiniz.

Şirketinizin bazı bölümlerini, işlemlerini, takip etmediğiniz standartlara ilişkin işlemleri (varsa) güncellemeniz gerekebilir. Standartları yerine getirdiğinizden eminseniz, sertifika için başvurabilirsiniz.

Sertifikalar, ISO tarafından onaylanan üçüncü taraf sertifika kuruluşları tarafından verilebilir. Kurumun akredite olup olmadığı burada belirtilmelidir.

Belgelendirme kuruluşunu kontrol ettikten sonra, şirket uygun görüldüğü takdirde ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası alabilir.

ISO 14001'in Temel İlkeleri Nelerdir?

Sorumluluklar ve politikalar: Kuruluş, çevre politikalarını belirlemeli ve çevre yönetim sistemine bağlılıklar yapmalıdır.

Planlama: Kuruluş, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel yönlerini belirlemeli ve en önemini seçmelidir. Yükümlülüklerinin uygulanması için amaç ve hedefler belirlemeli ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini programlamalıdır.

Uygulama ve işletme Kuruluş, çevre politikasını uygulamak ve görevlerini ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli yetenek ve yeteneklere sahip bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Gözden geçirme ve geliştirme: kuruluşun genel çevre performansını ve bu çalışmalardaki genel başarısını artırmak için çevre yönetim sistemini gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirmesi gerekir.

Bir üretim veya hizmet sektörü olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetlerinizde ürünlerinizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek, hem yasal mevzuat hem de ISO 14001 çevre yönetim sisteminin temel amacıdır.

Bir çevre yönetim sistemi, kuruluşun çalışma sistemine çevresel gereksinimleri yerleştirerek, kuruluşta çevre bilincini yaratarak, çevreye yol açabilecek zararı en aza indirerek ve yasal düzenlemelere uyarak çevre gereksinimlerini karşılayan kuruluşlar için katma değer yaratabilecek bir standarttır. Çevresel faktörlerle ilgili gereklilikler.

Bu standartla ISO 14001 sertifikası almak isteyen kuruluşlar olumsuz sonuçlarını en aza indirmektedir. ISO 14001 sertifikası sayesinde, çevre yasaları, normlar, kurallar ve düzenlemeler ışığında, kuruluştaki çeşitli üretim veya hizmet süreçlerinden kaynaklanan olumsuz sonuçlar en aza indirilir.

ISO 14001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 14001, her tür, büyüklük ve sektördeki kuruluşlar için uygundur. Yeterli personeli bulunmayan işletmeler bile ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olabilir.

Teknoloji gelişimi ve nüfus artışı ciddi çevresel felaketlere yol açabileceğinden, kontrol edilmediği takdirde çevre yönetimi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Burada, doğal bölgelere verilen zararı en aza indirmek, ayrıca üretim aşamasından son tüketiciye kadar olan süreçte çevresel faktörleri incelemek ve kontrol etmek önemlidir.

Aslında, çevre koruma yasal bir zorunluluk olarak değil, kişisel bir sorumluluk olarak görülmelidir. ISO 14001 sertifikası sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de önemlidir. ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, gelişmekte olan dünyamızda üretim ve tüketim ile birçok tehlikeyi taşıyan, aynı zamanda miras sağlayan, insanların ve tüm canlıların yaşamı için gerekli, sağlıklı bir doğaya yönelik bir bahanedir. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bu, üreticiler ve işletmeler için gerekli bir yönetim sistemidir. Çevresel yönetim sisteminin ISO 14001'in amacı, yaşam için uygun, çevrenin ve iyileştirmenin yanı sıra ömrünü de iyileştiren, çevrenin en iyi korunmasıdır. ISO 14001 çevre yönetim sistemi ticaret hacmini arttırmada önemli bir rol oynamıştır.

ISO 14001 belgesi, üretimin ilk aşamasından tüketiciye, üretimin ilk aşamasını da içerecek şekilde, her aşamada çevresel etkileri göz önünde bulundurarak ürünlerin satışını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. 

ISO 14001 sertifikasının avantajları ISO 14001 sertifikası bir çevre yönetim sistemidir. ISO 14001 Dünyadaki uluslararası şirketler, şirketler, kurumlar ve kuruluşlar çok hızlı bir şekilde tanınmakta ve uygulanmaktadır. Dünyanın her yerindeki tüm işletmeler, kurumlar ve kuruluşlar, öncelikle iş yaptıkları şirketlerden almak istedikleri belgelerdir. Çevreye doğrudan veya dolaylı olarak bağlıysanız, ayrıca ISO 14001 sertifikasını almanız gerekir. Rakiplerinizi global dünyada bırakmak ve tercih ettiğiniz adres olmak istiyorsanız, ISO 14001 sertifikası alarak başlamanız gerekir.

ISO 14001 sertifikasının faydaları oldukça fazladır. Genel olarak, ISO belgeleri yaşam yasalarıdır. Tüm ISO belgeleri hayatımızda bir sistem sağlar ve hatta gelişmekte olan dünyayı karmaşaya karşı korur. Dünyadaki düzeni standartlar olmadan veya her bir toplumun görüşü ile sürdürmek imkansızdır. Bu standartları sağlayan unsurdur. ISO sistemindeki en önemli belgelerden biri ISO 14001 sertifikasıdır. Doğamızı korumak, güvenli bir yaşam için anahtardır. Bu nedenle, ISO 14001 sertifikasının faydalarının derecelendirme yerine yaşamla ilgili olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.

ISO 14001 Belgesinin Avantajları Nelerdir?

ISO 14001 sertifikası birçok müşteri tarafından kurumsal kimliğinde ana faktör olarak kabul edilir. Ayrıca, kuruluşların faaliyet gösterdiği müşterilere göre zorunlu bir ISO belgesi gereklidir. Bu nedenlerden dolayı, bir şirkette bir çevre yönetim sistemi kurmak size birçok fayda sağlayacaktır.

Böyle bir avantaj, güçlü bir pazar payıdır. Herhangi bir sektörde ISO 14001 sertifikasının bulunması bu pazar payında önemli bir rol oynayacaktır. Pazar payının devamlılığı her zaman devam etmektedir ve işinizde sağlanan teşvik yönetim sistemini kurmak ve uygulamak mümkün olabilir. İşinizde kurduğunuz ISO 14001 çevre yönetim sistemi size sürekli gelişim, süreklilik ve disiplin kazandırır, ayrıca size pazarda avantaj sağlar.

ISO 14001 sertifikasına sahip bir şirkette ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun veya sorunun da iyileştirme fırsatı olduğu düşünülmektedir ve sorunun en önemli çözümü yinelememesini sağlamaktır. Dünyada 1000'den fazla sertifikalı ISO 14001 işletmesinde yapılan bir çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Aynı zamanda, şirket kültürünü mevcut çevre yönetim sistemine entegre etmek, çevre koruma sistemi hakkında farkındalık yaratmak, daha sorunsuz dokümantasyon, sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, verimlilik, verimlilik, artan verimlilik konularında etkili yönetimin geliştirilmesi, Belli bir süre sonra maliyetlerin azaltılması ve kurumsallaşma, böyle bir ilerlemenin içsel faktör faydaları olduğunu bulmuştur.

Üst yönetim ve diğer personel tarafından aranan kayıtlara ve bilgilere erişmek çok uygun ve kolaydır. Bu nedenle, veriler görüntülemek için kullanılabilir ve daha doğru ve hızlı kararlar almanızı sağlar. Bölümler arasındaki ilişkilerde iyileşmeler standart yapısı nedeniyledir ve hizmet / üretim hızlanmaktadır. Çevre üzerindeki etkiyi önlemeye çalışırken, müşterilerinin gözünde güvenilir ve çevre dostu bir şirket haline gelecektir. Tedarikçi performansını izler ve tedarikçi ilişkilerini geliştirir. Çevreye ilişkin tüketici beklentileri cevap veriyor ve bilinçli tüketicilere ulaşma ve onları elde etme şansı artıyor. Reklam, tanıtım ve rekabet açısından ihracat fırsatları gözlenmektedir.

Yararları

 • Faaliyet türlerine göre izin belgesi veya yetki belgesi almak daha kolaydır.
 • Maliyet planlamasının geliştirilmesi maliyetleri en aza indirger ve sürekliliği arttırır.
 • Üretim aşamasında doğal kaynakların daha verimli kullanılması maliyetleri düşürür.
 • Üretim sırasındaki çevresel faktörlerle ilgili maliyetler asgariye indirilir.
 • Kurum veya kuruluşun kalitesi artıyor.
 • Sertifikaya sahip olmak, konukların şirkete duydukları güveni arttırır.
 • Bu, kuruluşların veya kuruluşların diğer pazarlara girmesini kolaylaştırır.
 • Kurumun faaliyet alanındaki kalitesini arttırır.
 • Bu, çalışanların kuruluştaki motivasyonunu arttırır ve kuruluşla sürekli iletişimini sağlar.
 • Acil durumlarda ve vakalarda kayıplar en aza indirilir.
 • Sertifikaya sahip olmak kurumun verimini ve kalitesini arttırır.
 • Çevreye deşarj edilen atıklar minimize edilir.
 • Yeni uluslararası pazarların satın alınmasını arttırır.
 • Bu, çevresel faktörlere duyarlı kurumsal bir imaj yaratır.
 • Enerji tüketimini ve hammadde kullanımını en aza indirmeyi amaçlar.
 • Bu kurum veya kuruluşun uluslararası adını duyulur ve prestijini arttırır.
 • Sorumlu davalar en aza indirilir ve sorumluluk sigortası maliyeti en aza indirilir.
 • Bu, bir kurum veya kuruluşun doğal standardını koruma amaçlı bir sertifikadır.
 • Bu, pazardaki şirketlerin rekabette başarılı olmalarına yardımcı olur.
 • Dikkatli bir hammadde seçimi ve doğal kaynakların verimli kullanımı sağlanır.
 • Bu, yeni pazarlardaki şirketler için fırsatlar yaratır ve stratejiler yaratır.
 • Uluslararası pazarda ortak ve yaygın olarak kullanılan bir dilin tanınmasını sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinin çevre ve çevre riskleri üzerindeki etkisi tespit edilebilir ve kontrol edilebilir, böylece çevre üzerindeki olumsuz etkiler azaltılabilir.
 • Çevre yasa ve yönetmeliklerine uygunluk sağlanır.
 • Yasal kurumlarla ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluk belgelenmiş bir çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 sertifikası ile doğrulanabilir.

ISO 14001'in faydaları şu anda çoğu şirket tarafından kabul edilmektedir. Organize sanayi bölgelerine sıfır atık proje yükümlülüğünün bir parçası olarak, çoğu işletme ISO 14001 sertifika standardına uygundur. Dünya çapında çevre yönetim sistemi ISO 14001 olarak bilinmektedir. Çevre yönetim sistemi Uygulama birçok avantaja sahiptir. ISO 9001 kalite yönetim standardının yayılmasıyla birlikte, ISO 14001 çok hızlı bir şekilde tüm işletmelerin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

ISO 14001 Belgesi Yapı Taşları Ve Amacı

İşletmenin çevre politikası tanımlanmalı, halka açılmalı ve çevre yönetim sistemine bağlılık göstermelidir. Bu ilk adıma taahhüt ve politika denir.

İş; faaliyetler, ürünler, hizmetler ve ilgili çevresel yönler. Yükümlülüklerini yerine getirmek için amaç ve hedeflerini belirlemeli ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini programlamalıdır. Bütün bu süreçlere planlama denir.

İş; Çevre politikasını uygulamak için gerekli beceri ve yeteneklere ve amaç ve hedeflerine ulaşmak için etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyan bir destek mekanizması geliştirmek. Genellikle, bu adımlara Uygulama ve İşleme denir.

İş; Standarda uygun olarak gerçekleştirilen bu sürece “Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme ve Geliştirme” adı verilir.

ISO 14001 Sertifikasının Amaçları İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar

Kuruluşun çevre politikasına uygun olarak genel çevre performansının iyileştirilmesini sağlamak için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine sürekli iyileştirme denir.

Kurumun hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki toplumu, hayvan toplumu, insanlar ve onların ilişkileriyle ilgili faaliyetlerini dikkate alan bir ortama çevre denir.

Çevre ile etkileşime giren ve risk derecesini belirleyen organizasyon faaliyetleri, ürünler veya hizmetler çevresel boyutun unsurlarıdır.

Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin bir sonucu olarak, kısmen veya tamamen çevrede meydana gelen herhangi bir olumlu veya olumsuz değişiklik, çevresel bir etkidir.

Organizasyon Genel çevresel faaliyetlerin ilkelerini ve çevresel amaç ve hedeflerle bir çerçevenin oluşturulmasını açıklamak için yapılan resmi ilan çevre politikasıdır.

Kirliliği önleme önlemlerinin uygulanması sırasında kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altına almak, yeniden işletmeye almak, daha fazla işlem yapmak, süreçte değişiklik yapmak, kontrol mekanizmaları, kaynakların verimli kullanımı, her türlü yedek malzemenin kullanımı, kullanımı Malzemelerin veya ürünlerin.

Gelişme, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılayan Sürdürülebilir Kalkınma olarak adlandırılır.

Bir mal ve hizmet sisteminde, bu sistemin ömrü belirli bir malzemeden ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle birliktedir. Ömür boyu değerlendirme, çevresel etkilerin toplanması ve analizinin bir bileşenidir.

Bugün, çevreye duyarlılık arttıkça, şirketler çevresel yükümlülükleri ve yasal gereklilikleri hakkında gerekli farkındalığı elde etmişlerdir. Çevresel sorumluluğu göstermek her zaman bir yönetim zorluğudur. ISO 14001 sertifikasını ve kullanılabilirliğini anlayarak uygulanması şirketin imajı üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahiptir.

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sisteminin Ücreti / Fiyatı Nedir? 

ISO 14001: 2015 “Çevre Yönetim Sistemi” sertifikasını almak için üç tür maliyetten bahsedebiliriz.

Çevre yönetim sisteminin standart sertifikası ISO 14001: 2015 Bu konuda tecrübeli veya eğitimli personeliniz yoksa, en uygun olanı danışmanlık ve eğitim hizmetleri almaktır. bu zorunlu bir ücret değildir ve dilerseniz böyle bir hizmeti satın almanıza gerek yoktur.

Standart bir ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi belgesini eski yerleşim kelimesi Ecxell formuyla yönetmek çok kullanışlı bir yöntem değildir. bu nedenle, sistemi ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi standardının gereklerine uygun olarak kurmak için ISO 14001 çevre yönetim sistemi yazılımı satın almanızı öneririz. Bu maliyet ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi sertifikası almak için gerekli değildir. İsterseniz bu hizmeti alamayabilirsiniz.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası almak için, akredite edilmiş satın alma acentaları ve hizmetleri ile irtibat kurmalısınız. Denetim kuruluşunuzun belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır ve eğer denetim sonucu uygunsa, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, Akredite Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilir ve size gönderilir.

Neden Bir Çevre Yönetim Sistemine İhtiyacımız Var?

Dünya büyük tehlike altında. Sanayileşme ve hızlı nüfus artışının neden olduğu bu tehditler erozyon, toksik atık, doğal kaynakların tükenmesi, ekolojik dengenin bozulması, biyolojik çeşitliliğin azaltılması, sera etkisine bağlı iklim dengesizlikleri ve ozon tabakasının küresel ısınması ve tükenmesidir.

Çevre sadece insanların yaşadığı ve bunu sağlamak için kalıcı kaynaklar sunduğu bir ortam değildir. Çeşitli sanayilerdeki işletmeler üretimden çevreden elde edilen kaynakları kullanır. Ancak, bu kaynaklar sınırsız olarak kabul edilmemelidir. Kaynaklar bir gün tükenirse, çevre kirlenmeye başlayacak ve canlılara en büyük zarar verilecek. Ayrıca işletmelerin artık üretim için kaynak bulamayacakları anlamına gelir. Önemli bir nokta, kalkınmanın kirlilik olmadan sağlanabileceğidir. Bunun için, bir yandan, üretim faaliyetlerinde bulunan insanlar ve işletmelerin önemli sorumlulukları vardır.

Artık tüm işletmeler, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma gerekliliklerinin sektör için en önemli konular arasında olduğunun farkında. Tüm işletmeler bu iki kavramı önceliklerinin arasına yerleştirmeli, politika ve programlarını paralel olarak oluşturmalı ve uygulamalıdır.

Çevresel problemler ancak çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsenip uygulandığı takdirde aşılabilir. Bu yaklaşım her türlü işletmede çevreye dayalı, çevreye verilen zararı en aza indiren, üretim süreçlerini bu yönde değiştiren, doğru ve yeni teknolojileri kullanan, çalışanlarını çevreye duyarlı olmaları için eğiten ve korumaya yönelik yeni projeler uygulayan bir yaklaşımdır. Çevresel kararlar işletme yönetimi kararlarında her zaman bir öncelik olmalı ve uygulanmaları için uygun sistem ve iş süreçleri geliştirilmelidir.

Çevre yönetim sistemi bir kontrol sistemi değildir. Bu, işletmelerin çevresel sorumluluklarını karşılayan bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda çevresel riskleri azaltan ve rekabetçi fırsatlar yaratan bir sistemdir. Üretimde kullanılan su, enerji ve diğer hammaddelerin verimli kullanımı, tüm işletmelerde, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerde maliyetleri düşüren bir faktördür.

Bugün tüketiciler öncekinden çok daha bilinçli. Satın aldıkları ürünlerin işleme için daha fazla fırsat sağlaması, daha az atık üretmesi, üretimde daha fazla yenilenebilir kaynak kullanması ve ekosistem için ürünlerin güvenilirliğini arttırması konusunda dikkat çekiyor. Bu gereksinimlerin gerisinde kalmamak için işletmeler daha sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımı geliştiriyorlar.

Çevre yönetim sistemi, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çevresel yönleri yönetmelerini, çevre politikalarını geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi standartları mevcut çevre standartlarının yerini almaz. Ancak, bu iş için önemli bir rehberdir.

Her şeyden önce, sistem işletmelerin çevreye olan zararlı faaliyetlerini belirlemeyi ve kontrol etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, elbette, önemli çevresel fırsatlar varsa, onları tanımlamayı amaçlamaktadır. Sistemin önemli bir amacı yürürlükteki yasaların ilkelerine uymaktır. Bu bağlamda, işletmelerin yasal standartlara uygun hareket etmeleri daha kolaydır.

Çevre yönetim sistemi ayrıca işletmelerin önceliklerini belirlemeyi, çevre politikalarını ve çevresel hedefleri geliştirmeyi ve bu amaca ulaşmak için programlar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Tüm kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi, sistemin sürekli iyileştirilmesi şarttır. Sistemi değişen koşullara ve gereksinimlere uyarlamak son derece önemlidir.

Sistemin bu hedeflere ulaşması için, her şeyden önce, yönetimin desteği ve taahhüdü sağlanmalıdır. Üst yönetimin desteklemediği ve uygulamadığı hiçbir sistem beklenen faydaları sağlamaz. Ayrıca, çalışanların sisteme katılımı da önemlidir. Çalışanlar çevrenin farkında olmalı, çevre sorunlarının farkında olmalı ve uygulamalarına inanmalıdır.

İşletmelerde kullanılan diğer sistemlerle entegrasyon, çevre yönetim sisteminin başarısı için de önemlidir. Bu sistem bağımsız bir sistem değildir. Aynı zamanda şirket, faaliyetleri çerçevesinde tüm süreçlerde çalışmaya ve faaliyet sonuçlarının çevreyi etkilediği alanlarda gerekli testlere, ölçümlere, analizlere ve değerlendirmeye odaklanmalıdır.

ISO 14001 Belgesi Standartları

Sistem odaklı standartlar olarak hazırlanan ISO 9001 standardı serisi bu sorunu kapsamadığından, yeni bir standartlar ailesi oluşturarak bu açığı doldurmayı hedeflemektedir. Çevre bilincinin küresel gelişmesine paralel olarak, birçok çevre kuruluşu, özellikle çevre kuruluşları, ülkeler ve ilgili kuruluşlar, kamuoyu oluşturmaya ve ülkeler ve işletmeler üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır.

Bununla birlikte, yıllar içinde, çevre kuruluşları ve diğer kuruluşlar, işletmelerin çevre ile ilgili davranışlarını, genellikle yeni yasaların kabulüne baskı yaparak etkilemeye çalıştılar. Bu çabaların karışık sonuçları oldu. İlk olarak, yasaları geçmek ve var olanları değiştirmek zaman alır. İkincisi, yasalar işletmeleri ihtiyati tedbirler almaya zorlasa da onları motive etmiyorlar ve istediklerinin ötesine geçmeye teşvik ederler.

Tüm ülkelerde, çevre sorunları hızla büyüyor ve yasal prosedürlerin gelişimi yavaş. 1980'lerde, hükümetler yeni kaynaklar yaratamadıklarını ve yeni, daha sıkı çevre yasaları getiremediklerini fark ettiler. Birçok çevre grubu ayrıca, şirketle yüzleşmenin ve zorlamanın yalnızca sınırlı faydalar sağlayacağını da keşfetti. İş dünyasında değişime duyulan ihtiyaç belirginleşir.

İşletmeler, çevresel sorunların bir yaşam gerçeği olduğunu ve gönüllü olarak çözemezlerse dışardan çözümlerin uygulanacağını ve ticari prestije ilişkin düşünceleri dikkate alarak uygun önlemleri aldıklarını anladılar. Bugün, çatışma için değil, işbirliği için yeni stratejilere olan ihtiyaç artık kabul edilmektedir. Çevre standartlarını belirlemenin en önemli nedeni ISO'nun doğasından kaynaklanmaktadır, ISO 14001 uluslararası bir organizasyon ve bu kimliğe sahip standartlardır. Böylece, çevresel araştırmayı tek çatı altında toplamayı ve eylem ve önlemlerin küresel ölçekte bir bütünlüğünü sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 14001 Belgesi Özellikleri

ISO 14000 serisi, geliştirilen bir çevre yönetimi standardıdır. Bu seri, kuruluşlarla ilişkili tüm çevresel sorunları kapsamayı amaçlar ve kuruluşların çevresel etkileri öncelik sırasına koyması ve bu etkileri yönetmesi ve kontrol etmesi için bir kaynaktır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, esas olarak doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve toprağa, suya ve havaya verilen zararı asgariye indirmek olan, risk analizi temelinde oluşturulan bir yönetim modelidir.

Dünya çapında bir çevre yönetim sisteminin aynı anlayışı ve uygulanması için standardize edilmiştir. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm standartlara ISO 14000 standart ailesi denir. Bununla birlikte, bu standart aile içinde, ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun bir çevre yönetim sistemi oluşturulur ve denetimler ISO 14001'e göre yapılır. Elbette her zaman en güncel sürümün takibi yapılmalı ve en güncel belge içeriği şirketler tarafından onay almalıdır. Çünkü söz konusu olan özel durum, insan sağlığıdır. Buradaki yıl güncellemelerini şirketler, ilgili danışmanlık bürolarından rahatlıkla alabilirler. Takipte olmak ve ISO 14001 belgesinin güncellenmesi için her dönemde yeni başvuru yapmak bir nevi sorumluluk ve görev olarak da düşünülebilir.

ISO 14001 belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı uyarınca bir Çevresel Yönetim Sisteminin oluşturulması ve aynı standarda uygun olarak denetlenmesi sonucunda verilir. Belgelendirme kuruluşu tarafından verilen çevre yönetim sistemi sertifikası ISO 14001 sertifikasıdır. Piyasada bazen ISO 14000 Sertifikası da denir, çünkü Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm standartlar ISO 14000 standart ailesine aittir. Ancak, “ISO 14000 Sertifikası” terimi uygun bir adlandırma değildir, piyasada konuşulan bir terimdir ve yasal olarak ISO 14001 sertifikası olarak adlandırılan daha doğru bir yaklaşımdır.

Tüm çevre yönetim sistemi standartlarına ISO 14000 standartları denir. Sertifika ISO 14001'e göre yapıldığından, sertifikanın asıl adı ISO 14001 sertifikasıdır. Ancak, tüm çevre yönetim sistemi standartlarını kapsadığından, sektörel gelişime bazen bu terime uygun olarak ISO 14000 sertifikası da denilmektedir.

Danışmanlık ve eğitim şirketi ISO 14001 ile, öncelikle ISO 14001 çevre standardını yorumluyoruz ve daha sonra ne yaptığımızı ve faaliyetlerimizin çevreyi etkilediğini sistematik olarak anlıyoruz. Evet, hava, su, toprak, bitki ve canlılar gibi çevreyi anlayacağız.

ISO 14001 sertifikasının alınmasından sonra, yukarıda belirtilen çevre yönetim sisteminin kurulumu, danışmanlık ve eğitim şirketi ISO 14001'in servisi tarafından sağlanır ve ISO 14001 sertifikası için danışmanlık ve eğitim şirketi ISO 14001 sertifikasyon şirketlerinden teklif alır ve imzalar ilgili sertifikasyon firması ile bir sözleşme. ISO 14001 sertifikasının denetimleri iki seviyelidir ve ilk aşamada sistem ve düzenleyici düzenlemelere uyumu genel olarak göz önünde bulundurulur ve bir ön denetim yapılır. Herhangi bir kusur varsa, denetçi tarafından bildirilen kusurlar ortadan kaldırılır ve daha sonra ikinci aşamadaki denetim asıl sertifikasyon denetimine aktarılır. ISO 14000 ISO 14001 belgelendirme çevre şirketi denetim sonucunda sertifika almaya hak kazanmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi

Kurum veya kuruluşlar, çevre ile etkileşimlerini kontrol edebilmeli ve kontrol edebilmelidir. Şu anda, çevresel etkiyi başarılı bir şekilde destekleyecek ve iyileştirecek bir çevre yönetim sisteminin önemi büyük önem taşımaktadır. 

İşletmelerin çevreye verdikleri hasarı en aza indirmek veya sistematik ve kontrollü bir şekilde yapılabilen ve bunları tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir yönetim sistemine Çevresel Yönetim Sistemi denir. Bu sistemin uluslararası ismi olan ISO 14001 çevre yönetim sistemi, bir risk analizi ile oluşturulan ve sürdürülen ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve toprağa, suya ve havaya verilen zararı en aza indirmeyi amaçlayan bir yönetim modelidir. ISO 14001'in genel hedefi ve seviyesi, atık azaltma yönetimi ve çevreye duyarlı bir yaklaşım için uluslararası bir standarttır. Yeni sıfır atık ihtiyacının bir parçası olarak, ISO 14001 sertifikası çok daha büyük bir değer kazanmıştır.

ISO, 14001 adlı bir belge yayınladı. Bu belge, ülkelerin çevresel zararı azaltmak ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için imzaladığı bir anlaşmayı izlemek için güçlerini birleştirmeyi amaçlıyor. ISO 14001, bu sözleşmenin ne kadar iyi uygulandığını belirlemek için standartları belirlenmiş bir belgedir. Bu belge kalitesi evrenseldir. ISO 14001 sertifikasının alıcısı çevre standartlarını en üst seviyeye çıkarır, çevreye verdiği zararları minimize eder, kar eder ve işinin büyümesini sağlar.