ISO 45001 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri )

ISO 45000:2018 standardı, ISO (International Standart Organization) tarafından 27.04.2018 yılında revize edilmiş ve yine bu kurul tarafından yayınlanmıştır.

Etkili bir güvenlik ve sağlık yönetimi sistemi, en değerli varlığınızı, çalışanlarınızı korumanıza ve iş mükemmelliği elde etmenize yardımcı olacaktır. ISO 45001, işle ilgili kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde yeniyseniz, ISO 45001 en iyi uygulama rehberi olarak size yardımcı olabilir. ISO 45001, yeni OHSMS uluslararası standardıdır. 18001 gibi, ISO 45001 de tüm yeni ve güncellenmiş ISO yönetim sistemi standartlarını ve Ek SL'yi kapsar.

ISO 45001 Belgesi

İSG Liderliği

Üst yönetim, İSG'nin stratejik planlamadaki etkinliğini göz önünde bulundurmalı ve OHSYS'e şahsen katılmalı ve harekete geçmelidir. Üst yönetim ayrıca, çalışanlarını OHSMS kurum kültürünü yönetme ve destekleme konusunda aktif bir şekilde yönlendirerek OHSMS'nin etkinliğine kişisel olarak katkıda bulunmalıdır.

Bu yeni standart, üst yönetimin iş güvenliği ve sağlığı konusundaki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Amaç, nihai sorumluluğun sadece İSG müdürüne veya kurumdaki diğer yöneticilere devredilmesini önlemektir.

Katılım Ve Danışmanlık

İşletmenin üst yönetiminin çalışanlar ve temsilcilerle istişarelere katılmasını gerektiren standart, bu bağlamda İSG yönetiminin önemli faktörlerini vurgulamaktadır. İstişare, iki yönlü iletişim, diyalog ve bilgi alışverişini sağlamak ve ayrıca bir karar vermeden önce çalışanlardan ve temsilcilerinden gerekli bilgileri almak anlamına gelir.

İşçilerin katılımını gerektiren iş gücü koruma yönetim sistemi, işçiliği korumanın uygulanması için karar alma mekanizmasına işçileri dahil etmekte ve onay için önerilen değişiklikleri sunmaktadır. İşletme, çalışanlarını tehlikeli durumları bildirmeye teşvik etmeli, böylece önleyici tedbirler alabilir ve düzeltici eylemleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Çalışanlar işten çıkarma, disiplin cezaları veya benzeri olumsuz durumlar hakkında endişelenmeden geliştirilebilecek alanlar hakkındaki görüşlerini ve raporlarını ifade edebilmelidir.

ISO 45001 Belgesi Nedir?

Her gün 6.300 çalışan, her yıl işle ilgili hastalıklar veya kazalar nedeniyle yılda 2,5 milyondan fazla insan ölmektedir. Tüm bu kazalar ve hastalıklar ülke ekonomisi ve işverenleri olumsuz yönde etkileyen görünür ve görünmez giderler olarak sınıflandırılmaktadır. Ohsas 18001 standardının yerine geçen ISO 45001 standardı, iş güvenliği ve sağlığını iyileştirmenin yanı sıra sınai kazaların ve meslek hastalıklarının seviyesini düşürmeyi amaçlayan işletmelere bütünsel bir bakış açısı sağlayan yeni bir standarttır.

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 45001: 2018 olarak gözden geçirilmekte ve yayınlanmak üzere hazırlanmaktadır. Yayınlanan standart, ülkemizde bulunan 6331 sayılı Kanun gereğince tüm işletmelerde zorunlu olan ve tüm sektörler için uygun olması mümkündür.

Küresel bir sorun olan iş sağlığı ve güvenliği, işle ilgili yaralanmalar ve hastalıklar, farklı işletmeler için ve hatta bir işletme içindeki farklı yerler için farklıdır. ISO 45001 standardı, küçük veya büyük tüm sektörlerden firmaların uygulaması gereken ana sistemlerden biridir.

ISO 45001 standardının temel amacı, işyerinde güvenlik problemlerini en aza indirmek, bu riskleri ortadan kaldırmak, işletmeye saygı duymak, kurumsal sorumluluk göstermek ve şirket için en değerli varlığın motivasyonunu korumaktır.

İş güvenliği kanunları, risk yönetimi şirketleri için karşılaştıkları bir dizi yasal zorunluluktur. Ancak, bu yasal standartlara uymak ve yükümlülüklerini yerine getirmek için işletmelerin bir emek koruma ve güvenlik politikası oluşturması gerekir. Bu noktada ISO 45001 standardı önemlidir. Kuruluşlarında ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kuran ve uygulayan kuruluşlar belgelendirme kuruluşuyla irtibata geçerek ISO 45001 sertifikası isteyeceklerdir. Bu belge, şirketin ilgili yasal yükümlülüklere uyduğunu ve ilgili standart ilkelere uygun davrandığını kanıtlar.

Günümüzde işletmeler hala Ohsas 18001 sertifikasına ihtiyaç duymakta ve kullanmaktadır, ancak ISO 45001 standardı yayınlandığında, Ohsas 18001 standardı kaybolacak ve Ohsas 18001 sertifikası bir süre sonra geçersiz hale gelecektir. ISO 45001 standardı yayınlandığında geçiş uygulamaları netleşecektir.

Şirketlerin, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ISO 45001'in yanı sıra ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi gibi diğer sistemleri de sistemin mükemmel yönetimi için aktif olarak kullanmaları çok önemlidir.

Bu, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olduğunu ve işle ilgili kazaları önlemek için bir politika sürecine sahip olduğunu gösteren bir belgedir.

ISO 45001 sertifikasına sahip bir kuruluşta;

  • ISO 45001 belgesi, iş güvenliğine yönelik tehlikelerin ve risklerin kuruluşun faaliyetlerinde belirlendiğini ve bu tehlikeleri ve riskleri kabul edilebilir yasal standartlara düşürmek için gerekli güvenlik planlarının hazırlandığını göstermektedir.
  • ISO 45001 Sertifikası Her ne kadar bir kuruluş risklerini değerlendirse ve faaliyetlerinde gerekli önlemleri alsa da, yeni tehlikeleri ve riskleri tespit edebilen sistematik bir mekanizma olduğu anlaşılmalıdır.
  • Sertifika ISO 45001 Kuruluşun, faaliyetlerindeki risklerin değerlendirilmesine rağmen oluşabilecek kazaları önlemek için sürekli sistematik kontrol kurduğu anlaşılmalıdır.
  • Sertifika ISO 45001 Kuruluşun faaliyetlerinde gerekli önlemleri alsa bile oluşabilecek iş kazaları durumunda düzenlenecek planlar ve programlar olduğu anlaşılmalıdır.
  • ISO 45001 Sertifikası Kuruluş faaliyetlerinde yürütülen tüm sistematik faaliyetlerin Politika ve Prosedürleri belgelemiş olduğu anlaşılmalıdır.
  • ISO 45001 sertifikası Tüm güvenlik talimatlarının kaydedildiği ve bu notlara göre önleyici tedbirlerin planlanabileceği anlaşılmalıdır.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 sertifikasının nasıl alınacağı sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir. Bu belge 2 aşama sonucunda elde edilebilir. İlk aşamada, İSG ve iş güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan ve Kalite Danışmanlığı gibi eğitim ve danışmanlık şirketlerinden hizmet alarak dokümantasyon altyapısı oluşturulmuştur. Standardın gerektirdiği makaleler birbiri ardına uygulandıktan sonra, iş güvenliği ve güvenliği ile ilgili yasa ve düzenlemelerin uygulandığı sistemin etkin bir şekilde uygulanması sağlanır. İkinci aşamada, şirket ISO 45001'e göre onaylanmış belgelendirme kuruluşları tarafından kontrol edilir ve ISO 45001'in belgelendirilmesine yardım edilir.

ISO 45001: 2018 Satış uzmanlarımızla telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurulmasını istediğinizde, bir danışmanlık veya belgelendirme hizmeti ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi. Karşılıklı gerekli onaylar alındıktan sonra, gerekli ISO 45001 sertifikası veya istenen eğitimle ilgili ilgili teklif bu standartlara gönderilir. Çoğu durumda, satış görüşmeleri, anlaşmalar ve bilgiler telefon ve posta yoluyla gerçekleştirilir.

Bu amaçla, ISO 45001 baş denetçi unvanına sahip bağımsız kişiler tarafından yapılır. Raporu inceledikten sonra, belgelendirme kuruluşunun şirketi onaylaması gerekir. Bu nedenle, bir kuruluş bir takvim yılı boyunca bir ISO belgesini kullanmak için tüm haklara sahiptir.

Temasa geçen müşterilerin fiyat talepleri;

Kurum adı, tam adres, telefon, e-posta adresi, üretim servis yerleri ve yapılan iş veya hizmet sayısı, çalışan sayısı gibi bilgileri,

ISO 45001 Belgesi Nedir

ISO 45001 sertifikası veya diğer ISO belgeleri ile entegre bir sertifika almaksızın,

Şu anda sertifika 45001, iyileştirme, revizyon, eğitim vb. Var.

İstenen hizmet sürecine dahil edilmesi gereken herhangi bir zaman sınırı veya bölümü, üretim veya üretim var mı?

ve bunun gibi. Ön kısım gibi bazı soruların cevaplarını aldıktan sonra tamamlanır. Genel bilgi kısaca telefon danışma grupları tarafından sağlanmaktadır. Bilgi aldıktan sonra bir teklif hazırlanır.

Teklif Ve Anlaşma Ne İçeriyor?

Hazır fiyat teklifi; Alınan bilgilere göre, servis gün boyunca danışmanlık ve eğitim içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası için genel taslak iş programı müşteriye verilmektedir. Teklif müşteri tarafından kabul edilirse, bize teklifi ve damgayı imzalayarak gönderdiğimiz sözleşme formunu göndermesi gerekir.

Tüm yönetim sistemi sertifikaları 3 yıl yasa kapsamında verilmektedir. Hazırlanan sözleşme müşteri tarafından imzalanır. Müşterimizin 1 kişi veya iş çalışanı, sektör, iş riski grubu vb. Olmasını sağlamak için ISO 45001 sertifikası. Planlama yöneticisi birden fazla danışman atar ("Uluslararası Denetçi ISO 45001" başlıklı). Planlama yöneticisi tarafından atanan bir danışman veya eğitmen müşteri ile irtibata geçecektir. Gerekli analizlerden sonra hizmet kapsamına uygun olarak karşılıklı anlaşmaya varılır.

ISO 45001 Sertifikasının Çalışma Programı Neleri Kapsıyor?

ISO 45001 sertifikasyon sisteminin zorunlu prosedür ve süreçleri oluşturulmuş, iş programı müşteri tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. Öncelikle iş programına uygun olarak müşteri için yönetim sistemi eğitimleri düzenlenmektedir.

Eğitimlerden sonra dokümantasyon hazırlama aşaması başlıyor. Çalışmalar, yönetim ekibi arasındaki görev dağılımını ve ayrıca hangi belge ve prosedürlerin hazırlanması gerektiğini açıklamaktadır. Araştırma örnekleme yoluyla sağlanmıştır. Yönetim ekibine ek olarak, kurumdaki danışmanımız ve eğitmenimiz de dokümantasyon hazırlığına katılır. Alınan ve oluşturulan tüm kayıtlar, şirket çalışanlarına ISO 45001 dokümantasyon sistemine uygun olarak açıklanır ve bağımsız olarak oluşturulur.

Tüm kayıtlar oluşturulduktan ve uygulandıktan sonra, belgelendirme kuruluşlarına başvurulur ve bir denetim günü geçirilir. Bundan sonra, sertifikasyon kuruluşundan bağımsız ekipler gelir ve hazırlanan ve uygulanan şirkette bir denetim yapar.

ISO 45001 Belgesi İçin Gereken Belgeler

Sertifika ISO 45001'in amacı ve işçilerin Güvenlik Yönetimi eğitimi; Belirli bir yerel mal sahibinin ve çalışanların sorumluluk, yetki, görev ve yükümlülüklerinin amacı işletmelerde iş güvenliğini sağlamak, ikamet yerinin güvenliğine uygun olarak alınması gereken önlemleri bilmek, sadece devleti okumaktır.

Hayatımız boyunca çevrede kazalar meydana geliyor. Bu gibi kazaları önlemek veya başlangıçta önlem almak, bir kazayı önlemek için. Okuma yerlerinin çalışanları artık bu belge ile en doğru şekilde çalışacaklar.

İş Sağlığı Okuma Temel güvenlik ilkesi; Bu sorunun düzenliliği ve önlenmesinin önlenip önlenmediğine bakılmaksızın, alt bitin kararlılığını doğrulamak için çeşitli adresleme biçimlerinin boyutunu ve riskini belirlemek için tehditlere karşı önlem alınmalıdır.

İleride sağlık ve insan sağlığı güvenliği. Kendisini çok iyi hissediyorsa, çalışma ortamı nedenini azaltıyor. Bu nedenle, bu belge her durumda gereğinden fazla gereklidir. İşverenin sahtekarlığını okuduğunuz ve ortadan kaldırdığınız işyerinde kaza önleme, çalışanların eğitimi için okuma gereklidir. Bu bakımdan alışveriş için daha güvenli koşullar, ancak daha da etkili, ancak bir çalışma ekibiniz olacaktır.

İşçi sağlığının düşünüldüğü bir şirkette çalışırken, verimlilik en üst düzeye çıkarılır. Güvenlik ve sağlık ile ilgili atölye çalışmaları yapmak mümkündür. Şimdi, bu belgenin sahibinin ortak çalışmasının sahibi, belgenin sahibinin davranışına ve ülkemizdeki sağlık ve güvenliğin korunmasında bir uzmana başlama ihtiyacına benzeyebilir; çalışmak ve çocuklarla evlenmek, böylece yaşlı bir kişinin sağlığı benzer şekilde gelişir.

ISO 45001 Bir güvenlik yönetim sistemi ve iş güvenliği koruma sertifikası ISO (uluslararası standardizasyon organizasyonunun sertifikalarını geliştirmeye ve değiştirmeye devam ettiği iş güvenliği için bir kalite yönetim sistemi sertifikası.) Bildiğiniz gibi, 18001 sertifikaları İngiliz Standartları tarafından geliştirilmiştir. ISO Standardı ISO 45001 tarafından hazırlanan İş güvenliği yönetim sistemidir.

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri

ISO 45001: 2018 sertifikasını almak için standardın gerekliliklerini, yani gözden geçirilmiş ISO standartları serisindeki aynı hükümleri yerine getirmek gerekir. Başka bir deyişle, işçinin korunması ve güvenlik gereklilikleri bu genel maddelere uygun olarak yerine getirilmelidir. Bunlar arasında işçi sağlığı, işçi güvenliği, endüstriyel kazaların sayısının azaltılması, olası kazalara karşı eğitim vb. uygulamaları da vardır.

Bu uygulamanın uygulanmasında, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri göz önünde bulundurmak gerekir, iş güvenliği ve iş güvenliği ile ilgili riskler ve riskler, risk yönetimi ve süreç yönetimi açısından tanımlanabilir ve bu risklerin azaltılması, ve bu faaliyetler üst yönetim tarafından bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir.

ISO 45001 Belgesi Veren Firmalar

ISO sertifikasyon şirketleri hakkında bilgi vermeden önce, ISO kelimesinin ne anlama geldiğine ve nerede kullanıldığına bakalım. ISO 9001 Latince bir kelimedir ve ISOS'un kökünden gelir; bu da eşit veya düzenli anlam anlamına gelir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu çerçevesinde elektrik ve elektronik mühendisliği hariç tüm teknik ve teknik olmayan sektörlerde standartlar belirlemek amacıyla 1946'da Cenevre'de oluşturulan uluslararası bir organizasyondur.

Kurumsal Yapı Ve Kilit Alanlar

ISO 45001, işletmelerin kurumsal yapısına odaklanmaktadır. Bu standart, menfaat sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir zamanda kuruluşu bağlayan tüm unsurların beklentileri dikkate almasını gerektirir. Bu bağlamda, girişimin sorumluluğu ISGMS'ye hangi tarafların katılacağını ve yükümlülüklerin neler olduğunu belirlemektir ve bu PDCA döngüsünün ve yönetiminin başarısı için en önemli unsurlardan biridir.

İşyerinde iş güvenliği ve sağlığının nasıl sağlanacağına ışık tutan ISO 45001 standardı, işletmenin olumlu veya olumsuz sonuçları olabilecek önemli faktörleri tam olarak anlamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu önemli faktörler, şirketin hedeflerine ulaşma yeteneğini doğrudan etkiler. Bu faktörler, OHSMS'nin OHSMS politikasının gerektirdiği şartları yerine getirmesi için belirlenen hedefleri içerir.

Liderliğe Üst Yönetim!

Bu yeni standart, üst yönetimin iş güvenliği ve sağlığı konusundaki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Amaç, nihai sorumluluğun sadece İSG müdürüne veya kurumdaki diğer yöneticilere devredilmesini önlemektir. Liderliği göstererek yönetim sisteminin başarısı için önünü açacak olan oyuncu, üst düzey bir yönetici oldu.

Katılımcı Yapı

İşletmenin üst yönetiminin çalışanlar ve temsilcilerle istişarelere katılmasını gerektiren standart, bu bağlamda İSG yönetiminin önemli faktörlerini vurgulamaktadır. İstişare, iki yönlü iletişim, diyalog ve bilgi alışverişini sağlamak ve ayrıca bir karar vermeden önce çalışanlardan ve temsilcilerinden gerekli bilgileri almak anlamına gelir. İşçilerin katılımını gerektiren iş gücü koruma yönetim sistemi, işçiliği korumanın uygulanması için karar alma mekanizmasına işçileri dahil etmekte ve onay için önerilen değişiklikleri sunmaktadır.

İşletme, çalışanlarını tehlikeli durumları bildirmeye teşvik etmeli, böylece önleyici tedbirler alabilir ve düzeltici eylemleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Çalışanlar işten çıkarma, disiplin cezaları veya benzeri olumsuz durumlar hakkında endişelenmeden geliştirilebilecek alanlar hakkındaki görüşlerini ve raporlarını ifade edebilmelidir. Teşvikleri geliştirmek için LİDERLİK alanını vurgulamak üst yönetimin sorumluluğundadır.

ISO 45001 Belgesi Ne İşe Yarar?

Her yıl dünya çapında iki milyondan fazla çalışan endüstriyel kazaları veya meslek hastalıkları yaşamaktadır. İş kazaları sonucunda günlük olarak ölen işçi sayısı yaklaşık 6300 kişidir. Ve Dünya Çalışma Örgütü (ILO), her 15 saniyede bir işçinin sınai kaza veya hastalık sonucu öldüğünü bildirmektedir. Bu zayıf istatistikleri hızlı bir şekilde geliştirmek için dünya çapında standart bir model uygulamak çok önemlidir.

Bugün, yaklaşık 130 ülkedeki işletmeler tarafından Ohsas 18001 standardı kullanılmaktadır ve 90.000'den fazla şirket 18001 sertifikasını almıştır. Bununla birlikte, bir ISO standardı olmaması nedeniyle, proje ekibi Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nden (ISO) bu standardı gözden geçirip yenilemesini istemiştir. Bundan sonra, 2018 yılında faaliyetlerine başlamış ve ISO 45001 standardının genel hükümlerini oluşturmuştur.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 45001 standardının en önemli özelliği liderliği vurgulamaktır. İş güvenliği ve sınai güvenlik alanında politika ve hedeflerin oluşturulması ve bunların kuruluşun stratejik yaklaşımına uygunluğunun sağlanması liderliğe bağlıdır.

ISO 45001 Başvuran şirketlerin başarması gereken iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi;

- Proaktif riskten kaçınma ve OS & G performansında sürekli iyileştirme yoluyla artan örgütsel esneklik

- Mevzuata uygunluğun güçlendirilmesi

- Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı gösteren, sosyal sorumluluğunuzun kanıtı

- İşçilerin olası endüstriyel kazalara ve meslek hastalıklarına karşı korunması

-İşletmede sağlıklı bir işgücünün oluşturulması, üretim güvenliğinin artırılması ve üretkenliğin arttırılması

- Sınai kazalardan kaynaklanan işletme zararlarının ve bunların sonuçlarının önlenmesi

ISO 45001 standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş için ciddi bir yük olan endüstriyel kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

İş güvenliği ve endüstriyel güvenlik yönetim sisteminin yararları şunlardır;

1) İstenmeyen olayların büyük ölçüde önlenmesini sağlar.

2) İş güvenliği ve endüstriyel güvenlik önlemlerini diğer faaliyetlerle entegre ederek kaynak koruması sağlar.

3) Bu, sağlık ve güvenlik konusundaki önemi nedeniyle liderlik taahhüdünün elde edildiğini göstermektedir. Bu kurumun itibarını arttırır ve herkesin görmesi için güvenilir bir şirketin imajını verir.

4) Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, şirkete güvenmelerini sağlar, kuruluşun değerlerine bağlılığı teşvik eder.

5) Örgütte işgücü koruma önlemlerinin sistematik bir dağılımını sağlar.

6) Meslek hastalıklarında ve kazalarda potansiyel bir azalma sağlar ve iş kaybını önler.

7) Arıza sürelerinde ve maliyetlerde potansiyel düşüş yaşanmaz.

8) Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik için daha iyi risk yönetimi sağlar.

9) İş sağlığını sağlayarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırır, müşteri istekleri doğrultusunda ürün devamlılığını sağlar.

10) Olası endüstriyel kazaları risk yönetimi ile izler. Tedbirlerin uygulanmasının ve bu faaliyetlerin uygulanmasının açık bir tanımını verir. Bu kazaları önler.

11) Bu, kaza ve hastalıklardan kaynaklanan üretim durmalarını ve yavaşlamalarını önler, daha düşük tazminat maliyetleri, para cezaları ve tazminat sağlar ve işletme maliyetlerini düşürür.

12) Bu, kurumun itibarını artırarak rekabet konusunda avantaj sağlar.

13) İş ortamında alınan yangın, patlama, makine arızası vb. Önlemleri alarak işletmeyi tehlikeye atabilir. Operasyonel güvenlik sağlar ve durumların ortadan kaldırılması sonucunda güvenlik kültürünü güçlendirir.

14) Endüstriyel kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek işçilik ve işçilik kaybını en aza indirger, ayrıca verimliliği arttırır ve maliyetleri düşürür.

15) Kuruluşun devletten önce işçi korumasına duyarlılığını kanıtlar.

Mal üretiyorsanız veya hizmet sunan bir işletme sahibiyseniz, işletmenizi uluslararası standartlara uygun bir seviyeye yükseltebilirsiniz. Bu işlemleri temel anlamda gerçekleştirebiliyorsanız, bir ISO belgesi ne yapar? Uygulama dahil. Aldığınız ISO 45001 sertifikası, işletmenizin bağımsız kuruluşlar tarafından üçüncü taraf denetimi olduğu anlamına gelir. Bu uygulama, denetim sürecinin bir sonucu olarak iş tecrübeniz, kalitenizi belirler ve standartları yükseltir. ISO sertifikası sayesinde her türlü büyük veya küçük işletme, mal üreten veya hizmet veren her türlü işletme, faaliyetlerinin tüm süreçlerini belgeliyor, bu süreçleri resmi olarak tanımlıyor ve uluslararası pazarda kabul edilen çeşitli hizmetlere dönüştürüyor.

ISO 45001 Belgesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

ISO 45001: 2018, ISO tarafından yayınlanan ve hazırlanan bir İSG yönetim sistemi standardıdır; bu, çalışanların iş güvenliğini artıracak, işyerinde riskleri azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını artıracak bir çerçeve sunarak kurumların iş güvenliği ve güvenliği üzerindeki yükü azaltmasına yardımcı olacaktır.

ISO 45001: 2018, İSG yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kurumları güvenli ve sağlıklı işler yaratma, aktif olarak iyileştirme, iş ve ölüm, yaralanma ve meslek hastalıklarını önleme konusunda yönlendirir.

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği göstergelerine yönelik kriterler tanımlamamakta ve bir güvenlik yönetim sisteminin geliştirilmesi için kurallar belirlememektedir.

Yönetim sistemi sayesinde, ISO 45001: 2018, çalışan sağlığı, mutluluk, barış ve refah gibi diğer sağlık ve güvenlik unsurlarını kurumların uygulama sistemlerine entegre etmeye çalışır.

ISO 45001: 2018, işçilerin ve ürün güvenliği, mülk kaybı veya çevresel etki gibi diğer ilişkili tarafların risklerinin ötesine geçen sorunları içermez veya bunlara değinmez.

ISO 45001 Sağlık Ve Güvenlik Yönetim Sistemi Temel Özellikleri

ISO 45001 güvenlik ve sağlık yönetim sistemindeki en büyük değişikliklerden biri tedarik süreciyle ilgilidir. Bu alanda kuruluş, bir satın alma işlemi yaparken İSG yönetim sistemini etkileyecek ürün ve hizmetler elde etmek için yöntemleri belirlemelidir.

ISO 45001 güvenlik ve sağlık yönetim sistemindeki önemli değişikliklerden biri yükleniciler içindir. Bu bağlamda kuruluş müteahhitlerden kaynaklanan riskleri tanımlamalı ve riskleri değerlendirmelidir. Ayrıca, kuruluş bir yüklenici seçerken İSG kriterleri tanımlamalı ve uygulamalıdır. Bu bağlamda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, kuruluşun, varsa İSG kriterlerine uygun olarak dış çalışmalarının doğrulanması gerekliliğidir.

ISO 45001 iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemindeki temel değişikliklerden biri çalışan görüşlerinin ve görüşlerin alınması olmuştur. Bu bağlamda, önceki standarttaki duruma ek olarak, kuruluşun her seviyedeki çalışanı İSG yönetim sistemi hakkında rapor vermeye teşvik etmesi beklenmektedir. Durumsuz bir ortam yaratması bekleniyor.

ISO 45001 güvenlik ve sağlık yönetim sistemindeki temel değişikliklerden biri farkındalıktı. Bu bağlamda, çalışanlar tehlikeleri, iş güvenliği ile ilgili riskleri, olayları ve ilgili faaliyetleri bilmelidir.

ISO 45001 güvenlik ve sağlık yönetim sistemindeki temel değişikliklerden biri liderlik ve bağlılıktır. Bu bağlamda, bu standardın organizasyonun üst yönetiminden beklentileri, İSG Yönetim Sisteminin önemini vurgulayarak organizasyonda bir İSG kültürü oluşturmak ve uygulamaktır.

ISO 45001 iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemindeki önemli değişikliklerden biri organizasyon içeriğidir. Bu bağlamda kuruluş, paydaşlarının, iç ve dış konuların İSG organizasyonundan kendi İSG standardı dışında ne beklediğini göz önünde bulundurmalıdır.

ISO 45001 güvenlik ve sağlık yönetim sistemindeki temel değişikliklerden biri de risk bazlı düşünce olmuştur. Bu bağlamda, İSG yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak ve olumsuz sonuçları önlemek için kuruluş, özellikle liderlik konusunda tüm süreçlerde risk ve fırsatlara dayanarak düşünmelidir.

Düşünme ve fırsat temelli düşünme, olası etkilerin sonuçlarını göz önünde bulundurarak riskleri ortadan kaldırmak ve fırsatları gerçekleştirmek için proaktif bir yaklaşımla uygulanmalıdır.

ISO 45001 Belgesi Satın Alma

Bu ISO 45001 standardını ISO 9001 veya ISO 14001'den ayıran önemli unsurlardan biri; OHSAS 18001'in, bir ürün veya hizmetin güvenliğini değil, iş güvenliği ve sağlığını sağlaması amaçlanmıştır. OHSAS 18001; Her ne kadar tehlike tanımlaması, risk ve risk azaltma için standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile entegredirler.

İşyerinizde oluşabilecek tüm olası potansiyel riskleri, iş kazaları, yangınlar ve meslek hastalıkları gibi tüm üretim risklerini, ön değerlendirme ve detaylı incelemelerle tespit ederek, nelerin alınması gerektiğini dikkate almanızı sağlayacaktır. ISO 45001 standardı, dünya çapındaki tüm onaylanmış sertifikalandırma kuruluşları tarafından tüm işletmeler için geçerlidir.

Standart ISO 45001: 2018; Sürekliliği, iyileştirmeyi, müşteri gereksinimlerine uygunluğu ve birincil ve ikincil mevzuatın geçerli gerekliliklerini sağlamak için gerekli süreçleri (süreçleri de içeren) ve ayrıca düzenli olarak bir ürün veya hizmet sağlama yeteneğini göstermek için sistemin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla iş güvenliği Müşteri tarafından uygulanan birincil ve ikincil mevzuatın gereklerini yerine getirir. Riskleri azaltmak için kullanılır.

Hijyen ve iş güvenliği, işletmelerin karlılığını ve verimliliğini artıran en önemli faktörlerden biridir. İşletmelerin belirli standartlar çerçevesinde faaliyet göstermeleri, önemli risklerin önceden belirlenmesi, ortadan kaldırılması veya en azından yol açabilecekleri asgari zarar için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, iş güvenliği ve sağlığı yönetim sisteminin ISO 45001 temel prensibi, yöneticilerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak farkında olması gerektiğidir. Bununla birlikte, bu durumda, işletme verimliliği artar, rekabet gücü artar ve pazardaki itibarı artar.

ISO 45001 sisteminin ikinci prensibi, işletmenin maruz kaldığı büyük ya da küçük tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması ve bu konuda önlemlerin alınmasıdır. Risk bilgisi olmadan çalışmak, işteki kaza ve hastalıklara davet anlamına gelir. Bu, günümüzde ölüm ve kişisel yaralanmaya yol açan çoğu endüstriyel kazadan kaynaklanmaktadır. Tehlikeden sonra önlem almaya çalışmak geç bir adımdır.

Özellikle ülkemizdeki sorunlardan biri erkek sendika yaklaşımıdır. Hiçbir şeyin olamayacağı anlayışıyla alınacak önlem ve eylemlere uymamak iş sağlığı ve güvenliğinin önündeki en büyük engeldir. ISO 45001 sisteminin üçüncü prensibi dokümantasyonla yapılan çalışmadır. Olası riskleri tanımlamak ve gerekli önlemleri zamanında almak için tüm işlemlerin belgelenmesi önemlidir. Ancak, sadece işlemlerin yazılması değil, tüm işlemlerin de bu işlemlere uygun olarak yapılması önemlidir. Aslında, ISO 45001 sertifikası alındıktan sonra gereken ara kontroller bunu sağlar.

ISO 45001 Belgesi Maliyeti Ve Fiyatı

ISO 45001 sertifikasının fiyatı, çoğu şirket için tamamen açık olmayan veya yanlış tanımlama nedeniyle doğru bir şekilde belirlenemeyen bir durumdur. Herhangi bir işletmenin ne kadar ödeyeceklerini ve bu hizmet için ne kadar süre ödeyeceklerini bilmeleri açık bir iş sürekliliği kavramı sağlayacaktır.

Fiyatlandırma adımları, standart uygulamalara ve işinize eklenecek uygulamalara bağlı olarak değişebilir. İstişareler sırasında, yönetim temsilcisinin sorumluluğuna yönelik eğitim, çalışanların eğitimi ve yönetim eğitimi gibi faktörler planlanmaktadır. Gerekli dokümantasyon altyapısını oluşturmak için çaba gösterilmekte ve oluşturulan dokümantasyon için gerekli dağıtım kriterleri tanımlanmaktadır.

ISO 45001 Belgesi Fiyatı Nedir?

Standart dokümantasyon ve danışmanlık ücreti için 500 TL fiyat belirlediğinizi varsayalım. Bir yönetim temsilcisi için kurulum, dağıtım ve bilgi gibi sistematik eylemler eklerseniz, kişi / gün başına fiyat 1000-1200 ruble olacaktır. Dokümanların hazırlandığı, eğitimlerin yapıldığı, dağıtımların yapıldığı ve satışların yapıldığı bir sisteme ihtiyacınız varsa bu fiyat yaklaşık 2.000 TL - 3.000 TL olabilir.

Tabii ki, yazdığımız fiyatlar sadece yaklaşık. İşletmenizdeki çalışan sayısı, eğitilebilecek kişi sayısı, başvuru süreçleri, dokümantasyon yapısı, sektörünüz vb. Fiyatlarını, örneğin birçok faktörü inceleyerek ve planlayarak, artırabilir veya azaltabilirsiniz.

ISO 45001 Belgesi Veren Firmalar

İş güvenliği koşullarına uygun olarak, kuruluşun çalışma koşullarına, bulunduğu yere, kişi-gün sayısının vb. Gözlenmesi aşılabilir. Fiyatlar, gibi nedenlere bağlı olarak değişecektir. Ancak, genel olarak en basit faaliyetleri gerçekleştiren şirkete verilecek olan ISO 45001 sertifikasının 2.000 TL + KDV ile başlayan fiyatı, sektöre, faaliyete, kuruluş yılına, bulunduğu yere, bulunduğunuz yere göre tahsis edilir.

ISO 45001 Sertifikası Almanın Şartları Nelerdir Ve Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Sertifika servis sözleşmeleri dünya çapında 3 yıl boyunca sonuçlandırılmaktadır. Sistemin işletilmesinden sonra belli bir süre sonra ISO 45001'in ilk denetimine sertifika denetimi denir. Sertifika denetimi sonucunda sertifika / sertifika uygun görülen firmalara gönderilir. Daha sonra ISO 45001 denetiminin ikinci yılı 1. Denetim denetimi olarak adlandırılır. 1. İlk sertifikasyondan sonra en fazla 1 yıl içinde bir denetim denetimi yapılır ve şirketin yönetim sistemlerinin bütünlüğü kontrol edilir. Yine uygunsa, ikinci yıl için sertifika / sertifika güncellenir ve şirkete gönderilir. Son olarak, ISO 45001'in üçüncü yıllık denetimine 2. takip denetimi denir. İkinci izleme denetimi, şirket tarafından uygulanan yönetim sistemlerinin sürekliliği sağladığının kanıtıdır. Burada yine ISO 45001 sertifikası, sertifika / sertifikayı uygun gördüğü işletmelere tekrar göndererek üçüncü yıl boyunca kullanılmak üzere yenilenmiştir.

ISO 45001 Belgesini Kimler Alabilir?

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri, personel için sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanının olmamasıdır. Pek çok ülkede, özellikle de ülkemiz gibi gelişmekte olan ve gelişmekte olan ülkelerde, iş güvenliği ve işçi güvenliği ile ilgili bazı sorunlar var ve bu sorunlar personel verimliliğini de olumsuz etkiliyor. Hem imalat hem de hizmetlerde, yasa işlerin işçiler için sağlıklı ve güvenli olmasını gerektirir.

Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, çalışanlarınızın sağlığını korumanıza ve şirketinizi olası yasal yaptırımlardan korumanıza yardımcı olacaktır.

ISO 45001: 2018 versiyonunun hedefleri aşağıdaki gibidir:

1) Personel koruması. İş güvenliği ve emniyetinin ilk amacı, personeli işyerinde olumsuz etkilerden korumak ve çalışmalarını konforlu ve güvenli koşullarda sağlamaktır.

2) Üretim güvenliğini sağlamak. İş güvenliği ve sınai güvenliğin amacı, endüstriyel kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek iş gücü kaybını en aza indirmek ve böylece verimliliği artırarak üretimi (ürün ve / veya hizmet) korumaktır.

3) Operatör ve işverenin güvenliğini sağlamak. Çalışma ortamında alınan önlemler ile, işletmeyi ve işvereni tehlikeye atabilecek yangın, patlama, iş kazaları ve makine arızalarının ortadan kaldırılması ve en aza indirilmesi operatörün ve işverenin güvenliğini sağlamalıdır.

ISO 45001 sertifikası her türlü endüstriye uygulanabilir; Büyük şirketler, KOBİ'ler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ISO 45001: 2018 “İş güvenliği ve endüstriyel güvenlik için yönetim sistemi” sertifikasını alabilir.

ISO 45001 sistemine geçiş için resmi tarih 27.04.2018 de ilan edildi. ISO 45001 sertifikası, çalışanların sağlığını tehdit eden, iş hastalıklarına karşı önlem alma, iş kazalarını önleme ve uyum sağlama önlemlerini almalarına yardımcı olan bir sistemdir. Bu standarda uygun olarak dünyaya iş sağlığı ve güvenliğini toplum için yaygınlaştırmak ve verimli çalışmak hijyen ve çevre güvenliği kurallarını oluşturmak ve bunlara uymak için ana sistemlerden biridir.

ISO 45001 standardı, kuruluşta doğabilecek riskleri kontrol etmek ve etkinliğini artırmak için ISO 45001 sisteminin gerekliliklerini kapsar. ISO 45001 sertifikasyon standardı, aşağıdaki hedeflere ulaşmak isteyen tüm kuruluşlara, her sektöre ve firmaya uygulanabilir ve aşağıdakileri yapmak isteyen herhangi bir firma ISO 45001 sertifikasını alabilir.

Türkiye'deki Kayıt Edilen Kazaların Derecelendirmeleri

İş kazaları kavramı ülkemiz gündeminde endüstriyel kazalar sonucu önemli bir yer tutmaktadır. Yapılarda asansörlerdeki kazalar ve mayınlardaki kazalar büyük zayiatlara yol açmaktadır. Avrupa'da iş kazaları, üçüncü dünya sayısı ve Türkiye'de birincisi, bu kazalar nedeniyle her gün 172 kaza yapan dört işçi öldü ve yedi işçi çalıştırılamaz hale geldi. Endüstriyel kazalar; İnsanların hayatlarına verilen zararın yanı sıra, işgücü kaybı, hem sosyal güvenlik hem de sağlık hizmeti maliyetleri için zararlıdır. Ülkemizin zayıf itibarına bir son vermek için, şirketlere zorunlu yasal yükümlülükler getirilmiş ve işletmeleri endüstriyel kazalara karşı önleyici tedbirler almaya teşvik etmek için telafi edici yükümlülükler artırılmıştır.

OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası, ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası olarak yenilenmiştir. OHSAS 18001 standardı yakın zamanda ISO 45001 sistemi olarak yenilendi. Eski sistem, OHSAS 18001 geliştirildi ve uluslararası kabul görmüş bir sisteme dönüştürüldü. Bu nedenle, ilk ve tek ISO iş güvenliği standardıdır.

İşletmelerde İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporlara göre, son yıllarda meslek hastalıkları ve iş kazaları önemli ölçüde artmıştır. Olumsuz çalışma koşulları, insan kaybına ve iş gücünde bir azalmaya yol açtı. İşgücü koruma kavramı, üretimin sürekliliğini sağlamak ve oluşabilecek kazaları önlemek için önlem almak için çok önemlidir. Buna ek olarak, yıllar içinde çalışacak işlerde yaratılan markalar ve büyük miktarda sermaye, gelecekteki tazminat ve yasal yaptırımlar durumunda iflas edebilir.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası bazı finansal yükümlülükler içermektedir. Bununla birlikte, insan hayatının herhangi bir para biriminde ölçülememesi ve yasal tazminat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, sistemi kurma ve işletme maliyetleri çok düşüktür. Bir örnek vermeniz gerekiyorsa, yalnızca bir endüstriyel kaza sonucu tazminat maliyeti sistemin maliyetini bir yıl artırır.

Ülkemizde sayılamayan yüzlerce sektör var. İmalat sektöründe büyük ya da küçük bir şirket olmasının yanı sıra, çalışanlarıyla birlikte her şirket iş güvenliği ve güvenliği konusunda ISO 45001 belgesini alabilir ve sistemden yararlanmaya başlar. İşverenlerin sertifikasyon sürecini başlatmaya karar vermeleri çok önemlidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası Bir Şirket İçin Neden Faydalıdır?

• Firmalar aldıkları tekliflerde ve tedarikçi denetimlerinde avantajlar sunar.

• Güvenlik maliyetleri azaltılır.

• İşle ilgili kazaların oluşmasını önleyerek tazminat maliyetleri düşürülür.

• İş güvenliği sistematik ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır.

• Şirketler, çalışanlarını bilinçli müşterileri karşısında değer verdiklerini ispatlar.

• Düşük sağlık maliyetleri için idealdir.

• Şirket personelinin verimliliğini arttırır.

• Kendini takdir eden personel işlerini daha çok takdir eder.

• Rakipler karşısında uluslararası rekabette rekabet gücünü arttırır.

• Çoğu yasal yasal zorunluluk söz konusu sistem tarafından yerine getirilir.

• Firmaya prestij sağlar, ancak hükümete karşı güvenilir bir firma olduğunu kanıtlar.

• Üretim ve hizmet türüne bağlı olarak ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları azalır.

• Sağlığı ve güvenliği korunan personel, şirketlerle daha uzun süre çalışabilir ve bu da daha uzman personel ile çalışmayı mümkün kılar.

ISO 45001 Belgesi fiyatı

ISO 45001 Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir şirketin mal veya hizmet üreten bir işletmeden ISO sertifikası alma konusunda avantaj sağlayacağı bilinen bir gerçektir. ISO 45001 sertifikası ne yapar veya ISO sertifikası almanın faydaları nelerdir? Böyle bir sorun durumunda, işletmelerin faaliyetlerine ticari katkı şeklinde genel bir tanım verilebilir. Yararlı bir sözcüğün alt yazılarını aşağıdaki şekillerde tanımlamak belgeye verilen önemi gösterecektir.

1. Şirketin tedarik zincirinde bir ISO sertifikası ile bir gelişme olacak. Daha fazla tedarikçi işletmeye ulaşacak, tedarikçilerle sağlıklı ilişkiler kurulacak ve bunun sonucunda da şirketin iç ve dış pazarlardaki pazar payı artacaktır.

2. ISO 45001 sertifikasına sahip bir işletme, dünya ülkeleriyle entegre olacak, müşterileri sadece iç pazarda değil dış pazarda da bulacak, ticari prestijiniz artacak ve şirketinizin kâr ve ciro göstergeleri artacaktır. büyüyecek ve böylece uluslararası pazarda küçük işletmeler de büyüyecektir.

3. ISO 45001 kalite belgesinin alınması ile işletme tarafından üretilen ürünlerin kalite standartları yükseltilmeli, düşük kaliteli ve düşük kaliteli üretimin önlenmesi sağlanmalıdır. Belirtildiği gibi, kalite standartlarını sağlamak için cihazların, ekipmanların ve ekipmanların satın alınmasıyla, yanlış üretim uygulaması ortadan kaldırılacak ve yanlış üretim karşılığında ek maliyetler ve yükler düşecek ve işletme karında önemli bir artış göze çarpacaktır.

4. Bu belge ve işletme için oluşturulan standartlar sayesinde, işletmenin tüm faaliyetleri, bir insan anlayışı, bir yönetim anlayışı veya bir insan yönetim ilkeleri ve bir meslek mensubu tarafından anlaşılacak bağımsız kriterlere dönüştürülecektir. Ekip ve profesyonel yönetim anlayışı gerçeğe dönüşecektir.

5. ISO 45001 belgesi ile gelen katkı sayesinde işletmelere gelen müşterilerle sağlıklı iletişim kurulacak, müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenecek, müşteriler işlerini daha iyi anlayacak, iş müşterileri, tek bir dilde iletişim ilkeleri geliştirilecektir.

6. ISO sertifikasına uygun olarak, işletmelerin tüm yaptırımlara uyması, şirket yönetim standartlarının oluşturulması, özel organizasyon yönetimi standartlarının ortaya çıkması ve zaman içinde küçük işletmeler veya bireysel işletmelerin kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atması gerekecektir.

7. Rekabet olasılığına maksimum etki sağlanacak, yerli rekabet derecesinin en üst seviyesinde olmanın yanı sıra, yurtdışında rekabet etmek için bir fırsat olacak ve tercih edilen markalar şirketler arasında görünebilecek. Rakiplerinize kıyasla daha karlı olacak ve ürettiğiniz dünya standartlarında ürünleri, ürünleri veya hizmetleri nasıl sağlayacağınızı anlayarak, siz ve rakipleriniz arasında önemli bir öneme sahip olacaksınız.

ISO 45001, işle ilgili kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin yanı sıra güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası çalışan veya uluslararası çalışan örgütler için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırların ötesine geçen tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

ISO 45001 standardı, tüm ISO standartları gibi, ISO SL şablonuna dayanmaktadır. Bu bağlamda, ISO 45001, diğer tüm ISO standartlarıyla aynı yapı olacaktır. ISO standartlarından herhangi birini uygulayan bir kuruluş, ISO 45001'e daha kolay uyum sağlayabilir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini diğer faaliyetlerle entegre ederek kaynak koruması sağlar. Bu, işyerinde ölüm, hastalık, yaralanma, hasar ve diğer kayıplara yol açan istenmeyen olayların maksimum önlenmesini sağlar. Örgütte işgücü koruma önlemlerinin sistematik bir dağılımını sağlar. Meslek hastalıklarında ve kazalarda potansiyel bir azalma sağlar ve iş kaybını önler. Bu, duruş sürelerinde ve maliyetlerde potansiyel bir düşüşe yol açar.

Bu, liderlik taahhüdünün sağlık ve güvenlik açısından önemi ile sağlandığını göstermektedir. Bu, çalışanların motivasyonunu ve katılımını artırır, şirketin güvenini sağlar, kuruluşun değerlerine bağlılığı teşvik eder. İş güvenliği ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası koşullara ve yasalara uyumu gösterir. ISO 45001, kurumun itibarını artırarak rekabet konusunda avantaj sağlar. Olası endüstriyel kazaları risk yönetimi ile izler. Tedbirlerin uygulanmasının ve bu faaliyetlerin uygulanmasının açık bir tanımını verir. Aynı zamanda kazaları önler. Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem oluşturma avantajı ile belge, çaba ve sistemlerin korunmasını sağlar.

ISO 45001 Belgesi Yapı Taşları Ve Amacı

ISO 45001'in amacı güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını yönetmek ve yasalara ve düzenlemelere uymaktır. Bu, ISO 9001 ve ISO 14001'e benzer bir yaklaşımla sürekli ve proaktif çözümler sunar. Bu sistemler zaten mevcutsa, buna entegre edilebilirler.

Şu anda, kuruluşların yalnızca iyi kalitede ucuz mal veya hizmetler sağlamaları ve bu ürünün ISO 9001 kalite yönetim sistemi tarafından sunulan güvenliğini sağlamaları yeterli değildir. Kuruluşların çevreye saygı duyması, güvenlik ve sağlık önlemlerini alması ve ürün veya hizmet üretiminde sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi beklenir.

Üretimde veya hizmet sektöründe çalışıp çalışmadığınızdan bağımsız olarak, iş yerinizin çalışanlar için sağlığını ve güvenliğini sağlamak yasalarca zorunlu ve insani bir yaklaşımdır. ISO 45001, bu yükümlülüğü yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

İSG yönetim sisteminin amacı güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını yönetmek ve yasalara ve düzenlemelere uymaktır. Bu, ISO 9001 ve ISO 14001'e benzer bir yaklaşımla sürekli ve proaktif çözümler sunar. Bu sistemler zaten mevcutsa, buna entegre edilebilirler.

Şu anda, kuruluşların düşük fiyata sadece iyi mal veya hizmet sağlamaları ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi tarafından sunulan bu ürünü sağlamaları yeterli değildir. Kuruluşların çevreye saygı duyması, güvenlik ve iş gücü önlemleri alması ve ürün ve hizmetlerin üretiminde sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenir.

Üretimde veya hizmet sektöründe çalışıp çalışmadığınızdan bağımsız olarak, iş yerinizin çalışanlar için sağlığını ve güvenliğini sağlamak yasalarca zorunlu ve insani bir yaklaşımdır. ISO 45001, bu yükümlülüğü yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

ISO 45001 2018 sertifikasına sahip şirketler;

Sadece çalışanlarını değil aynı zamanda yönettiği ve sorumlu oldukları kişileri de korur.

Yasal olarak şartları yerine getirir.

Bu sürekli gelişen aktivitelerini kolaylaştırır.

Tanınmış OHSAS 18001 standardına uygundur. Halen yeni bir standart olarak tanıtılmaktadır. ISO 45001'deki yeni güncellemeler ile, sistem SL Uygulamasının yapısını içerir.

ISO 45001, diğer yönetim standartlarına dahil olan ISO 9001 2015 ve ISO 14001 2015 gibi sistem standartları ile kolayca uygulanabilir.

ISO 45001 Belgesi Eğitimi

ISO 45001 Belgesi Standartları

ISO 45001 standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş için ciddi bir yük olan endüstriyel kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

ISO 45001 standardı, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin işyerindeki riskleri azaltması, çalışan güvenliğini arttırması ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratması için bir temel teşkil etmekte ve aynı zamanda üzerlerindeki yükü azaltmak için de gereksinimler içermektedir.

Dünya çapında benimsenen ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi gibi sistemik yaklaşımları izler. ISO 45001'in temel yapısı en son değişikliklerle uygulanan ve 10 noktadan oluşan Ek SL'nin yapısına uygun olarak oluşturulmuştur.

ISO 45001: 2018, iş güvenliği ve sağlığı yönetimi için mevcut standart olan OHSAS 18001'in yerini alacak. Halen OHSAS 18001 tarafından sertifikalandırılmış tüm kuruluşlar, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde geçmek zorunda kalacaktır. Geçiş için 3 yıl sonra OHSAS 18001 iptal edilecektir.

ISO 45001: 2018 standardı, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin ve ISO 14001 çevre yönetim sisteminin yeni sürümleriyle yüksek düzeyde uyumluluk sağlamak için diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla bütünleşmek üzere tasarlanmıştır.

ISO 45001: 2018, kuruluşunuzun çalışanları için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamanın yanı sıra ölümleri, meslek hastalıklarını ve endüstriyel kazalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemenize yardımcı olacaktır. ISO 45001 ayrıca kuruluşunuzun İSG'sini sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olur.

Sanayileşmenin gelişmesiyle işçi haklarının iyileştirilmesi konusu giderek daha önemli hale geldiğinden, BS 8800 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi El Kitabı ilk olarak 1996 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından yayımlandı. Bu ilk standart ilk sağlık ve güvenlik standardıdır. Kapsam ve uygulamalarına uygun olarak bir dizi standart geliştirilmiştir. Ancak, bunların hiçbiri sertifikasyon çalışmaları için bir zemin değildi. Bu farklılıkların üstesinden gelmek için, birkaç bağımsız denetim firması ve sertifikasyon kuruluşu bir araya geldi ve çalışmaya başladı. Bu çalışmanın amacı iş güvenliği ve sağlığı için uluslararası bir standart oluşturmaktır. Bu çalışmalar sonucunda OHSAS 18001 standardı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 1999 yılında yayınlanmıştır.

OHSAS 18001, bir ürünün veya hizmetin güvenliğini değil işyerinde güvenliği ve sağlığı sağlayacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. OHSAS tanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi'nin baş harflerinden oluşur; bu, İngilizce İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi anlamına gelir.

2014 yılı Nisan ayında, OHSAS 18001 standardının akreditasyonu için ilk girişimlerde bulunuldu. Bu standardın gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) çerçevesinde oluşturulan bir komite sorumlu olmuştur.

OHSAS 18001'in yerine geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan ISO 45001, ilk olarak geliştirildi ve onaylandı. Ancak, bu taslak ilk oylamada kabul edilmedi ve komite çalışmalarına devam etti, ikinci bir taslak hazırladı ve onay için tekrar sundu. Bu kez standardın genel hükümleri kabul edildi ve taslak Ağustos 2015'te yayınlandı.

Bu taslak standart ISO 45001, Uluslararası Kalite Sistemleri Standartları Örgütü tarafından sağlanan yeni sisteme uygun olarak hazırlanmıştır. Kalite sistemlerinin çatısını oluşturacak olan Ek SL adı verilen yeni yapıya uygun olarak, ISO 45001 standardı 10 noktadan oluşmakta ve diğer kalite sistemlerle uyumlu hale getirilmektedir.

Bildiğiniz gibi, en son ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı güncellemesi Eylül 2015'te yayınlandı. Bu standardın en son güncellemesi, Kalite Yönetim Sistemini kullanan tüm işletmeler için perspektif düşünme sağlar ve tüm işletmeler kendi uygulamalarını entegre edecek bir yapıya sahip olacaktır.

Dünyanın dört bir yanındaki işletmelere işyerinde riskleri azaltma, çalışan güvenliğini artırma, daha iyi ve daha güvenli çalışma koşulları yaratma konusunda temel sağlar ve ayrıca şirketlerin düzenlemelerine yardımcı olur.

Neden Bir ISO 45001 İş Güvenliği Ve Sağlığı Yönetim Sistemine İhtiyacımız Var?

Dünya Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre, dünya çapında 2 milyondan fazla işçi her yıl meslek hastalıkları veya iş kazalarından ölüyor. Ülkemiz Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'na göre, yılda yaklaşık 100 bin iş kazası meydana geliyor ve yaklaşık bin işçi ölüyor. Bu sayılar göz ardı edilemez. İşletmeler, iş güvenliği ve sağlığı açısından doğabilecek tehlikeleri ve riskleri tanımlamalı ve yönetmelidir.

İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi ISO 45001 hazırlıklarının 2016 yılında tamamlanması ve yayınlanması bekleniyor, ancak henüz sona ermemesi bekleniyor. İşletmelerin üretim faaliyetlerini arttırması, bu faaliyetten kâr elde etmesi ve pazardaki rakipleriyle mücadele etmesi, her şeyden önce, işletmelerde sağlık ve güvenliğe verilen önemine bağlıdır. Şirketlerin başarılı olması için, şeffaf ve güvenilir bir çalışma ortamının yanı sıra güçlü yönetim ve vasıflı işgücünün sağlanması gerekmektedir.

ISO 45001 standardı liderliğe, organizasyon yapısına ve risk yönetimine odaklanmıştır. Gözden geçirilmiş araştırma projesine göre, işletmelerin üst yönetimi işgücü koruma ve güvenlik konularında daha aktif bir şekilde yer alıyor. Ek olarak, bu standart işletmelerde ISO standartlarından herhangi birinin kurulması durumunda, ISO tarafından yayınlanan en son formata uygun olarak tasarlandığından, bu işletmeler ISO 45001'e daha kolay uyum sağlayabilecektir. Özellikle küçük işletmelerde hijyen konularında iş ve güvenlik önlemlerinden sorumlu tutulmalıdır.

OHSAS 18001 standardı 4 ana başlıktan ve ISO 45001 standardı birçok başlıktan oluşur. Amaç, işletmelerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri kontrol etmek ve bu konudaki etkinliğini artırmaktır. ISO 45001'in amacı, şirketin önleyici tedbirler almasını sağlamak ve engellilik ve hastalıkları önleyerek iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktır.

ISO 45001 standardı sürekli gelişim ve risk yönetimi üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, taşeronlar, tedarikçiler ve müteahhitler ile ilgili prensipleri içerir. Ek olarak, performans değerlendirmeleri bir önceliktir. Stratejik planlamada, işletmedeki iş sağlığı göstergeleri dikkate alınacaktır. Her seviyeden çalışanın sisteme katılması desteklenecektir.

ISO 45001 standardı yayınlandığında, OHSAS 18001 standardı kaldırılacak ve iş güvenliği ve sağlık yönetim sistemleri için standart olarak ISO 45001 standardı uygulanacaktır. Bununla birlikte, geçiş süreci OHSAS 18001 sertifikasını alan işletmeler için gerçekleştirilecektir. Bu süreçte, işletmelerin OHSAS 18001 sertifikası almış oldukları belgelendirme kuruluşu ile iletişim kurmaları gerekecektir.