ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 standardı, ISO (International Standart Organisation) tarafından 19.11.2018 yılında revize edilmiş ve yine bu kurul tarafından yayınlanmıştır.

ISO 50001 belgesi, enerji tüketiminin kıt kaynaklardan yönetilebilirliği konusundaki farkındalığı arttırdı; bu, düzenli bir yaşam sürdürmek için gerekli. Bu bağlamda, enerji araştırmalarını ve enerjinin daha verimli kullanılmasını tanımlayan kalite standartları belirlenmiştir. Bu anlamda, ISO 50001 belgesi enerji yönetim sisteminin belgelendirilmesi dünyanın en çok talep edilen standartlarından biridir.

ISO 50001 belgesi standart enerji araştırması sayesinde, enerji verimliliğini artırmak ve işletme altyapısındaki faturaları azaltmak için önemli adımlar atılıyor. Kuruluşun enerji profilini belirlemek ve tüketilen enerji miktarını belirlemek, hangi aşamalarda daha iyi enerji yönetimi sağlamanızdan geçer. Enerji tüketiminin olduğu alanlara müdahale ederek daha verimli bir kullanım modeli tanımlanabilir. İyileştirmeler daha düşük enerji maliyetlerine yol açabilir. Bu, şirketin para tasarrufu yaptığı anlamına gelir. Şirketlerde bu sorunları çözmek için ISO 50001 belgesi sertifikası çok önemlidir.

ISO 50001 Belgesi Nedir?

ISO 50001 belgesi, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Teknoloji ve üretim alanı günden güne büyüdükçe ve dünyada daha hızlı yayıldıkça, endüstrilerde enerji tüketimi artar. Bu faktör doğanın ve diğer canlıların, özellikle de insan sağlığının haklarının güvence altına alınmasına yol açar. Tabii ki, bu olumsuz olaylar sadece canlıların yaşamında kısıtlamalara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ülkede çok büyük bir enerji açığına neden olur ve faturası tüm ülke halkına yansır. Enerjiden tasarruf etmek için belirli standartlara uyulmalıdır.

Üretim tesislerinde kullanılan enerjiyi en aza indirmek ve bu daha az enerji ile daha fazla üretmek için bazı yasalar uluslararası standartlara dahil edilmiştir. 1947'de Cenevre'de kurulan ISO uluslararası standardizasyon örgütü, çeşitli alanlarda üretim yapan sektörler için sürekli yenilikler ve kurallar getirmekte ve bu kurallara uygun olarak üretim yapanlara izin veya sertifika vermektedir. Bu sertifikaya sahip üreticiler ürünlerini dünya pazarlarında daha kolay görüntüleyebilir ve pazar paylarını daha kolay kazanabilir.

ISO 50001 belgesi sertifikası, bu standartların zorunlu sertifikalarından biridir. Enerji standardı sistemi olarak da adlandırılan bu standarda uyan şirketler sertifika almaya hak kazanır ve diledikleri gibi Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihracat yapabilirler.

ISO 50001 Belgesi

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

Sistem kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından kullanılan denetim, üçüncü taraf denetimi olarak tanımlanmaktadır. Ağı oluşturan ve işleten kuruluşların sertifikalandırılması, aşağıda açıklanan işlemlerden sonra uygulanabilir.

 1. Teklif

İlk önce teklif aşaması için düzenlemeler yapılmalıdır. Belgelendirme alarak ISO 50001 belgesi enerji yönetim ağına sahip olacaklar fiyat konusunda görüşme yaparak gerekli teklifleri değerlendirirler. Belgelendirme kuruluşları, belgeli kurumda çalışan personel sayısına göre fiyatlarını belirler. Organizasyonun büyük olması nedeniyle denetimin yapılması günler alır ve tüm denetim süreçlerinde çalışan sayısı bilinmelidir. Fiyat teklifinin kabul edilmesi durumunda, sertifikalı firma sertifikasyon kuruluşuna başvuruda bulunur.

 1. Müracaat

Sertifikayı tam ve eksiksiz almak isteyen bir sistem, sistemin kalitesi için bir başvuru formu doldurur, enerji yönetim sistemi belgelerini (ISO 50001 belgesi) ve istenen diğer ek belgeleri hazırlar ve başvuruları belgelendirme kuruluşuna gönderir.

 1. Belge incelemesi

İlgili sistem veya sistem belgelerinin uygulanması sırasında kuruluşumuzla iletişim kuran belgelendirme kuruluşu da bir kopya sunar. Ağ belgeleri, ilgili standart gereklilikleri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için bir sertifikasyon firması tarafından yetkilendirilmiş bir baş denetçi tarafından incelenir. Bu sınav sonucunda şartlar yerine getirilirse, şirket sınav planına dahil edilir. Bu olmazsa, durum başvuru sahibi kuruma yazılı olarak bildirilir ve eksiklikleri gidermesi istenir. Şirket eksikliklerini ilettikten sonra denetim planına dahil edilir. Gerekirse belgelerin doğrulanması ile baş denetçi tarafından ön ziyaret de yapılabilir.

 1. Muayene Planlaması

Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak, ISO 17021'in gereklerine bağlı olarak, gerekli denetim süresini, ilgili denetçileri ve şirketin yerinde görünmesi için gereken tarihi belirler. Bu bilgi kuruma gönderilir ve firma onayı istenir. Şirketin onayından sonra, sınav ilgili tarihte yapılır.

 1. Denetleme

Denetim kararlaştırılan tarihte gerçekleştirilir, denetim ilk toplantının açılmasıyla başlar. Bu karar kapanış toplantısında kuruma iletilir. Denetim ekibinin kararının olumsuz olması durumunda, ilgili tutarsızlıkların düzeltilmesi istenir.

 1. Sözleşme

Raporlar ilgili komite tarafından analiz edilir ve onaylanırsa, sertifikalar hazırlanır, kurumla bir sertifika anlaşması yapılır ve ilgili ağ sertifikası kuruma aktarılır. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerlidir ve bu süre zarfında denetim firması yılda bir kez asgari denetim denetimi yapar ve ağın sürekliliğini izler. Bu çalışmalar inceleme sonuçlarına ve sözleşme şartlarına dayanmaktadır.

 1. Belge Güncellemesi

Sertifika süresi sona ermeden bir veya iki ay önce ISO 50001 belgesi sertifikasının geçerliliği, başvuru formunu doldurarak kurum, istenen belgenin geçerliliğini uzatır.

ISO 50001 Belgesi İçin Gereken Belgeler

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemini oluşturan ve başarıyla uygulayan kuruluşlar, ISO 50001 belgesi sertifikası almak için akredite bir sertifika kuruluşuna başvurabilirler. Bir denetimden sonra, eğer her şey başarılı olursa, sertifika belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve şirkete teslim edilir. Aslında, sistemin mutlaka belge alacak şekilde yapılandırılması gerekmez.

Enerji yönetimi, bir nesnenin enerji tüketimi özelliklerini ortadan kaldırarak, tüm enerji tüketen sistemlerin ayrıntılı bir analizini yaparak, bu sistemlerin etkinliğini izleyerek, enerji tüketimini izleyerek ve verimliliği artıran projeler yaratıp uygulayarak gerçekleştirilir. Enerji verimliliği araştırması uzmanlık ve deneyim gerektirir. Bu nedenle, en iyi enerji yöneticileri sertifikalı enerji yöneticileri ve araştırma projesi uzmanlarıdır. Aylık saha çalışmalarımızla ön enerji çalışmaları, enerji analizi, enerji kalitesi analizi, enerji tüketiminin sistem analizi, enerji faturalarının analizi, periyodik performans ölçümleri, yasal bildirimler ve değerlendirmeler yapmakta ve verimlilik iyileştirme projeleri yürütmekteyiz. Saha çalışmaları yıl boyunca 4 ayrı mevsimde yapılmaktadır. Ölçümler mevsim şartlarına göre belirlenir.

Küresel enerji kaynaklarının tükenmesi ve çeşitli enerji kaynaklarını kullanması gerçeğiyle çalışan şirketler, bu sorumlulukların gereği olarak bir enerji yönetim sistemi oluşturup uygularlar. Ancak, bu yapılmasına rağmen, bu sistem aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak ve enerji performansını iyileştirmek için bazı stratejiler sunmaktadır. Bununla birlikte, bu sistemi kuran ve şirketin kârlılığını artıran ve aynı zamanda küresel kirliliği önlemeye yardımcı olan şirketler sertifika almak isteyebilirler. Bu durumda, sertifika kuruluşuna birkaç belge sunmaları gerekir. Bu belgelerin ilki, sertifika başvuru formudur. Bu formu doldurduktan sonra, sistemin kurulumu sırasında şirket tarafından yapılan dokümantasyon çalışmaları sırasında hazırlanan birtakım belgeler belgelendirme kuruluşuna açık olmalıdır.

ISO 50001 Belgesi Nedir

Her işletme sahip olması gereken;

Ticaret sicil bülteni

İmza sirküleri

Vergi kaydı

Oda tescil belgesi

SSK beyanı

Ayrıca, şirketin yasal mevzuat çerçevesinde resmi bir kurum veya kuruluştan izin veya izin alması gerekiyorsa, bir yetkilendirme / yetkilendirme belgesi. Örneğin, bir gıda ticareti, bir işletme tescil belgesi veya gıda üretim tescil belgesi veya özel bir güvenlik şirketi ise, EGM özel güvenlik sertifikası da dikkate alınır.

ISO 50001 Belgesi Veren Firmalar

ISO 50001 belgesi, mevcut ulusal ve yerel enerji yönetimi standartlarına dayalı en son ve en iyi uygulamaları sunar. Bu standart, uzun yıllar boyunca toplanan 60'tan fazla ülkeden enerji yönetimi uzmanlarının temelini oluşturmaktadır. ISO 50001 belgesi, temel enerji tüketiminizi anlamanıza yardımcı olacak işlemlerin uygulanmasına yardımcı olur. Bu, eylem planları hazırlamanıza, tüketimi azaltmak için hedefler koymanıza ve enerji verimliliği göstergeleri ayarlamanıza olanak tanır; enerji performansınızı iyileştirmek için iyileştirme fırsatlarını belirlemenizi, önceliklendirmenizi ve kaydetmenizi sağlar.

Danışmanlık uzmanları, süreç boyunca kamu ve özel sektör kuruluşlarına, enerji verimliliğini iyileştirme, maliyetleri düşürme ve enerji performansını iyileştirme stratejileri sağlayan ISO 50001 belgesi enerji yönetim sisteminin oluşturulması ve belgelendirilmesinden başlayarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

ISO 50001 belgesi standardı, tanımlanmış adımlarla organizasyonlardaki enerji verimliliğini mevcut yönetim uygulamalarına entegre etmek için tasarlanmıştır.

ISO 50001 belgesi standardı, kurum genelinde enerji uygulamaları için ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri tanımlar ve enerji kullanımı için bir metodoloji geliştirir.

ISO 50001 belgesi standardı şunlara yöneliktir:

• Kuruluşların mevcut enerji kaynaklarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olur.

• İç ve dış iletişimi kolaylaştırır ve enerji kaynaklarının yönetiminde şeffaflık yaratır.

• Enerji yönetiminde en iyi uygulamaları teşvik etmek ve sağlam enerji yönetimi uygulamalarını güçlendirir.

• Yeni enerji tasarruflu teknolojiler sunmak için destek araçlarına öncelik verin ve değerlendirir.

• Tedarik zinciri boyunca enerji verimliliğini artırmak için bir çerçeve sağlamak mümkündür.

• Sera gazı emisyonlarını azaltan projeler için enerji yönetimini iyileştirmek ve enerji yönetimini teşvik etmek söz konusudur.

• Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer organizasyon yönetim sistemleriyle entegrasyona izin verir.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardına uygun olarak, ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı, kuruluşların enerji verimliliği ve yoğunluğu dahil olmak üzere enerji verimliliğini artırmak için gereken süreçleri ve sistemleri oluşturmalarını sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi ISO 50001 belgesi belgesinin gereksinimlerini karşılayan şirketlerin standart gereksinimleri uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından onaylanmıştır. Bir ISO 50001 belgesi sertifikası veya ISO 50001 belgesi sertifikası çağrılır.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı, sistematik enerji yönetimi sayesinde maliyetleri, sera gazı emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri azaltacaktır.

ISO 50001 belgesi standardı “enerji yönetim sistemi”, enerji politikalarını geliştirmek ve uygulamak, amaç ve hedefleri belirlemek, yasal gereklilikleri ve bilgileri dikkate alan eylem planlarını hazırlamak ve geliştirmek için kurulması gereken bir enerji yönetim sisteminin gereksinimlerini tanımlar.

Bir danışmanlık firması olarak, ISO 50001 belgesi sertifikası alacak şirketler ile eğitim danışmanları için bir sözleşme imzalandı ve sözleşmeden sonra aşağıdaki işlemler sırayla gerçekleştirilir.

1. Mevcut Durumun Analizi

Projeye katılacak ve şirketin üst yönetimi ile görüşme yapacak, mevcut enerji tüketim yapısını ve şirketin durumunu analiz eden, enerji tüketen cihazları inceleyen, mevcut enerji verimliliğini inceleyen, danışman ve eğitmenlerinin atanması yapılır.

2. Proje Planlama

ISO 50001 belgesine göre eğitim tarihini karşılıklı olarak belirlemek, bir enerji yönetimi grubunu üst yönetim olarak belirlemek ve atamak, ISO 50001 belgesi konusunda araştırma yapacak şirket çalışanlarından biri, ISO 50001 belgesi iş planını hazırlama ve onaylama yapılması istenir.

3. ISO 50001 Belgesi Eğitimi

Danışmanları ve eğitmenleri, enerji yönetimi ekibi ve üst düzey yönetim için aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirir.

4. Yönetim Yapısı Ve Organizasyonuna Genel Bakış

Şirket organizasyonunun kontrolü. Kurum içi enerji yönetimine uygun pozisyonların belirlenmesi ve belirli pozisyonlara atanması, personel niteliklerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, enerji yönetim sisteminin kapsam ve sınırlarının belirlenmesi, enerji politikasının oluşturulması sağlanır.

5. Enerji Verimliliği Ölçütlerini Belirleyen ISO 50001 Belgesi Enerji Envanterinin Tanımı

Enerji kullanımına dayalı diğer enerji kullanım alanlarının belirlenmesi, enerji kullanımı analizine dayalı enerji kullanımının önemli alanlarının belirlenmesi, geçmiş verilerin değerlendirilmesi / düzenlenmesi, enerji envanteri oluşturulması, enerji envanteri oluşturulması (sorumlu) kontrol çizgisi), ölçümleri tasarlama, izleme ve analiz etme, performans göstergelerini değerlendirme, bir eylem planı oluşturma, bir dokümantasyon yöntemini tanımlama ve belgeleme (örnek: kurallar, prosedürler, sanat süreçleri, süreçler enerji planı, iş akışı diyagramları vb.) Buraya aittir.

6. ISO 50001 Belgesi Belgelerinin Hazırlanması

ISO 50001 belgesi standardının gerektirdiği prosedürlerin tanımı ve dokümantasyonu (doküman kontrolü, kayıt kontrolü, uygun olmayan ürünlerin kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç denetim) ve ayrıca enerji verimliliği politikası prosedürleri ile ilgili tüm talimatların dokümanlarının hazırlanması, vb., enerji el kitabı belgeleri buradadır.

7. ISO 50001 Belgesi Belgelerinin Onaylanması Ve Uygulanması

İlgili kişi tarafından hazırlanan tüm ISO 50001 belgesi belgeleri kontrol edilmeli, gözden geçirilmeli ve onay için sunulmalıdır. Tüm ISO 50001 belgesi belgelerinin onay ve dosyalama için teslimi. Belgelerin ilgili taraflar arasında dağıtılması bu adımda yapılır.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır

8. Bir Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ISO 50001 Belgesi Kayıtlar Ve Revizyonlar

Enerji yönetim sistemi prosedürlerinin dokümanlarına uygun olarak başvuruların yapılması, gerektiğinde kayıt oluşturulması, dokümanlarda gerekli düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılması sağlanır.

9. ISO 50001 Belgesi Enerji Yönetim Sisteminin Kontrolü

Enerji yönetimi ekibi ve üst yönetim için iç denetim eğitimi yapılır. İç denetim planının hazırlanması, iç denetim için anketlerin duyurulması, iç denetim raporlarının hazırlanması, gerekli düzeltici faaliyetlerin açılması, müteakip denetim ve uygunsuzlukların kapatılması sağlanır.

10. Üst Yönetim Tarafından ISO 50001 Belgesi Enerji Yönetim Sistemine Genel Bakış

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sisteminin çalışması ile ilgili üst yönetim için bir rapor hazırlanması, ygg toplantısı yapılması, enerji yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve toplantı notlarının tutulması mümkündür.

11. ISO 50001 Belgesi'Nin Düzenlenmesi, Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi İçin ISO 50001 Belgesi Belgelendirme Başvurusu

Bir ISO 50001 belgesi sertifikasyon şirketinin tanımı, gerekli hazırlık çalışmalarının hazırlanması ve bir sertifikasyon kuruluşuna başvurulması, bir başvuru yapılması ve bir denetim günü alınması, sertifikasyon denetimi ve ISO 50001 belgesi sertifikası alınması desteklenir.

ISO 50001 Belgesi Ne İşe Yarar?

Her ne kadar ISO kendini hükümetler hakkında tutkulu olmayan tek kurum olarak tanımlasa da, aynı zamanda hükümetler ve hükümetler için daha erişilebilir olan aynı uluslararası kurumdur. ISO organizasyonu, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler, kar ve iş alanları için çok sayıda kalite standardı belirlemiştir. Bu standartların amacı) kalite, kalite ve kalitedir. Bu bağlamda, şirketin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak, çeşitli ISO kalite yönetim sistemleri mevcuttur.

ISO sertifikası toplulukta çalışır veya istenen belgenin bir sonucu olarak toplulukta istenen belge olarak bilinir. Bununla birlikte, yetişkinler için bazen yetişkinler adına yazmak kolaydır, bazen birçok harfle yazılabilir. Bu nedenle zamanın ve geçmişin anlamına odaklanacağım. ISO ı-s-o harfleri, birleşmiş milletler uluslararası semboller birliğinin (Amerika Birleşik Devletleri'nin Simgesi) birliğinin okunmasında meydana geldi. Teknik okuma için idari standartlar yayınlayan bir kurumdur.

» Enerji, uygulamaları ne olursa olsun, tüm şirketler için çok önemlidir ve firma için önemli bir maliyettir.

» Kurumun enerji maliyetlerine ek olarak, enerji kıtlığı veya enerji üretimine ve iklim değişikliğine katkıda bulunan sosyal ve çevresel maliyetler gibi konular da ek maliyet olarak kuruma iade edilir.

» Yeni enerji kaynaklarını, enerji dağıtım teknolojilerini keşfetmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve uygulamak zaman alabilir.

» Küresel ekonomi göz önüne alındığında, firmalar kişisel olarak enerji fiyatlarını veya hükümet politikalarını inceleyemezler, ancak firmalar enerji faaliyetlerini yöneterek bunlardan yararlanabilirler.

» Kuruluş ayrıca enerji kaynaklarının durdurulmasına veya azaltılmasına da olumlu katkıda bulunur. Dünyadaki bu tür enerji uygulamalarının etkisini en aza indirir.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemini kuran ve uygulayan şirketler tarafından uygulanan projelerle enerji tüketimi azaltılmaktadır. Enerji tüketimi düşük enerji tüketimi ile izlenmekte ve azaltılmaktadır. Cihaz ve ekipmanların kullanımı izlenir, enerji tüketimi izlenir ve performans bilgileri elde edilir. Çevresel etki azaltılmış, emisyonlar için bir izleme ve raporlama sistemi hazırlanmış ve uygulanmış, halkın enerji bilincinin artması desteklenir.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemini kurmak ve uygulamak için gereken süre, kontrol edilmesi gereken işlemlerin türüne, kullanılan enerjinin türüne ve kuruluşun herhangi bir kontrol sistemine sahip olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, ISO 50001 belgesi enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması en az 5-6 ay sürer. Bir sistem oluşturmak “enerji yönetimi” yapılmasını ve bu sistemi oluşturacak ekibin belirlenmesini gerektirir. Alacak enerji yönetimi, sistemi kurmak için gereken zamanın yaklaşık % 15'ini alacaktır. Bir sistem oluşturduktan sonra zaman tahminleri, kuruluşun geliştirdiği stratejilere ve uygulamak istediği projelere bağlı olarak değişecektir.

ISO 50001 belgesi standardı “Enerji Yönetim Sistemi”nin amacı, kuruluşların enerji verimliliği ve yoğunluğu dahil olmak üzere enerji verimliliğini artırmak için gereken süreçleri ve sistemleri oluşturmalarını sağlamaktır. ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı, sistematik enerji yönetimi sayesinde maliyetleri, sera gazı emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri azaltacaktır. ISO 50001 belgesi standardı “enerji yönetim sistemi”, enerji politikaları geliştirmek ve uygulamak, amaç ve hedefleri belirlemek ve yasal gereklilikleri dikkate alan eylem planları hazırlamak ve geliştirmek için yaratılması gereken bir enerji yönetim sistemi (enms) gereksinimlerini tanımlar. Önemli enerji kullanımı hakkında bilgi verir.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı planla-uygula-ölç tedbiri sürekli iyileştirme sistemine dayanır ve enerji yönetimini kurumun günlük uygulamalarına entegre eder. Bu standardın dünya çapında uygulanması, enerji kaynaklarının kullanılabilirliğini artıracak, rekabeti artıracak ve iklim değişikliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı, bir kuruluşun enerji yönetim sisteminin sertifikalandırılması / tescili ve / veya kendini beyan etmesi için kullanılabilir. ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı, kuruluşun enerji politikasına bağlılığının ve yasalara uygunluğun ötesine geçen bir gereksinimi ifade etmez. Bu nedenle, her iki kuruluş da benzer işlemleri gerçekleştirmekte, ancak farklı enerji göstergelerine sahip olmak, kendi gereksinimlerini karşılayabilir. Bir kuruluş ISO 50001 belgesi kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya sosyal sorumluluk gibi diğer yönetim sistemlerine entegre etmeye karar verebilir.

ISO 50001 belgesi standardı “enerji yönetim sistemi”, kuruluşların enerji performansı, enerji verimliliği ve enerji tüketiminde sürekli iyileşmeye ulaşmak için sistematik bir yaklaşım sağlayan bir enerji yönetim sistemi oluşturma, uygulama, sürdürme ve iyileştirme gereksinimlerini belirler. ISO 50001 belgesi bir enerji yönetim sistemi, enerji tedariki, ölçüm, dokümantasyon, enerji kullanımına ilişkin raporlama ve enerji tüketen ekipman, sistem ve işlemlerin tasarımı ve geliştirilmesi gibi konulara yöneliktir. Standardın kendisi enerji için katı performans kriterleri belirlemez. Ancak, ISO 50001 belgesi “enerji yönetim sistemi” standardı, organizasyon tarafından kontrol edilebilecek ve etkilenebilecek tüm enerji kullanım faktörlerine uygulanabilir. ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi için bu standart, bağımsız kullanım için tasarlanmıştır, ancak diğer yönetim sistemleriyle birlikte veya onlarla entegre olarak da kullanılabilir. ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Enerji tüketimi azalır.
 • Enerji tasarrufu sağlandı.
 • Mevcut ekipman ve çeşitli cihazların kullanımı kontrol altındadır.
 • İşletmelerde emek verimliliğini arttırır.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk sağlanır.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmada faydalıdır.
 • Çalışanların enerji kullanımı konusundaki farkındalığını arttırır.
 • İşin saygınlığı artıyor.
 • İşletmenin pazarındaki rekabet gücünü artırır.

ISO 50001 Belgesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık ihaleye katılan ve ISO sertifikası (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 27001, vb. ISO yönetim sistemleri) almak isteyen şirketler, ISO'daki logonun varlığına dikkat etmelidir.

Belgede logosu ve yabancı akreditasyon kurumlarının logosu yoksa, para için bir onay mektubu almaları gerekir.

Bir ISO sertifikası, alıcıların dikkat edeceği diğer konularda geçerliliğini yitirmemiş bir belge olmalıdır. Belgelendirme kurumu yıllık olarak periyodik takip denetimi yapmazsa, ISO sertifikalarının günlüğünü kaybetmiş olması muhtemeldir.

Firmanızın ISO belgesindeki tam adı ve adresi, tarihler hariç, mevcut ticaret sicilinizde bulunan isimlere ve adreslere tekabül eder. Uyumlu değilse, bu konuda sertifika yetkilisi ile iletişime geçebilir ve belgenizin güncel olduğundan emin olabilirsiniz.

ISO sertifikası ve teklif verenler tarafından göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus da teklifin ve sertifikaların hacminin birbiriyle uyumlu olmasıdır.

Örneğin, bilgisayarların satın alınmasını ve kurulmasını ve kurulumdan sonra bakım gerektiriyorsa, bu kelimeler belgenizde olmalıdır.

Belge satış ve kurulum için bir bilgisayara yazılmışsa ve teknik servis mevcut ISO kalite belgenizin beyanlarına dahil edilmemişse, ihaleye katılamayacaksınız.

Gerekirse başvuru kabul edilir ve onaylanır:

A) bir denetim yapmak için başvuran kuruluş ve yönetim sistemi hakkında bilgi,

B) firma ile başvuran kuruluş arasındaki anlayış farklılıklarının çözümü,

C) belgelendirme hizmetleri sunma yeterlilikleri ve kabiliyeti (örneğin, kuruluşun ea kodu ve denetçi ve teknik uzmanın akredite edilmiş sertifika talepleri için kullanılan ea kodunun uygulanmasındaki yetenekleri),

D) gerekli belgelendirme kapsamını, başvuran kuruluşun faaliyetlerinin yeri ve sayısının, denetimler için gereken sürenin ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususların dikkate alınması,

E) denetim kararları için gerekçenin kayıtlarını tutmak.

Bu denetim sırasında, kuruluşun EA kodlarına uygun olarak belgelendirme kararına katılacak denetçi, teknik uzman veya personel yoksa, bu personel ve sahip olması gereken nitelikler belgelendirme talebi doğrulama formunda belirtilir.

Bu aşamada, denetim günü periyotlarının azaltılması veya uzatılması ve varsa denetim günü periyotları bir sertifika isteği doğrulaması şeklinde açıklanmaktadır. İlgili kuruluşun değerlendirme ve onaylama sonuçlarına dayanarak bir teklif sunulmalıdır.

Sağlanan sertifikasyonun kapsamını genişletecek bir açıklamaya cevaben, firmalar uzatmanın uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek ve gerekli denetim eylemlerine karar vermek için bir fizibilite çalışması yürütürler. Uzatma, gerektiğinde denetim ile yapılabilir. Talep azalırsa, denetim olmadan yeni bir belge düzenlenir.

Kuruluş adresini değiştirmek için yapılan bir başvuru durumunda, teklifi kabul eden kuruluş bir imalat kuruluşu veya hizmeti etkileyen hizmet için bir işlem yapılması durumunda, adres değişikliğinin denetlenmesi planlanmaktadır.

Başvuruları göz önünde bulundurarak ve gerekli hesaplamaları teknik açıdan yaptıktan sonra, teklif sunma süreci gerçekleştirilir. Müşterinin organizasyonu, teklif edilen ihale ile ilgili olarak (finansal) değişiklik isterse, talep, sertifikalandırma yöneticisi tarafından dikkate alınmalıdır. Uygun görülürse, başvuru formu gözden geçirilir ve müşteri tekrar organizasyona fakslanır.

Müşteri teklif formunu onayladıktan sonra, başvuru yapan kuruluşa bir "dosya numarası" verilir ve müşteri ile bir sertifika sertifikası hazırlanır ve imzalanır. Sözleşme ihale makamının makamı tarafından imzalanıp iade edildikten sonra, yetkili abonelik makamı tarafından da imzalanır. İmza organı tarafından imzalanan sözleşmenin bir nüshası organizasyona gönderilmeli ve bir nüsha organizasyonun dosyasında saklanmalıdır. Sözleşme kurallarına uyulmaması durumunda sözleşme sona erecektir.

Denetim programı müşteriye gönderildikten sonra, planlama departmanı denetim bilgisini tamamlamak için müşteriye bir denetim teklifi sunar. Denetim teklifini kabul ettikten sonra, denetim planı baş denetçi tarafından hazırlanır ve müşteriye iletilir.

Tekrarlanan denetimlerin tarihleri, sertifikanın geçerliliği esas alınarak belirlenir. Bir sertifikasyon kararının, bir sonraki sertifikasyonun 3 yıllık bir süre boyunca devam etmesi için son kullanma tarihinden en fazla 3 ay önce yapılması da mümkündür. Yeniden sertifikalandırma denetimleri, sertifikanın kabul tarihinden 3 ay önce yapılır.

Bir denetim teklifi yapıldığında, denetim bilgileri “müşterinin organizasyonu için müşterinin web sitesinde” olarak belirtilmişse, denetim ekibinin denetimin ilk aşamasını kendi web sitesinde gerçekleştireceği anlamına gelir. Denetim ofisinde iste olarak listelendiğinde, denetim ekibinin denetimin ilk aşamasını gerçekleştireceği, müşteri tarafından değil, ofiste toplandığı ve müşteri organizasyonuna ait belgeleri çalıştığı anlamına gelir. Bununla birlikte, bir denetim ekibi tarafından talep edilmesi halinde, ihale makamının bir temsilcisiyle görüşmek ve ek bilgi / belge talep etmek gerekebilir. Aşama 1 ve aşama 2 arasındaki kontroller arasındaki süreyi belirlerken, müşterinin aşama 1'in denetimi sırasında tespit edilen sorunları çözmek için harcadığı zaman dikkate alınır. Faz 1 ve faz 2 kontrolleri arasındaki süre 6 ayı geçemez. Gereken sürenin uzatılması gerekiyorsa, 1. Aşama denetim tekrarlanır. Aşama 1'in sonuçlarının aşama 2'nin ertelenmesine veya iptaline yol açabileceğini biliyor.

Denetim faaliyetleri, sertifikalı bir müşterinin yönetim sisteminin sertifikasyonun dayandığı standart için özel gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için saha denetimlerini içerir. İlk belgelendirme, denetimin 2. Aşaması tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde yapılmalıdır.

İlgili standardın veya diğer düzenleyici belgenin gerekliliklerine uygunluğun sürekliliğini değerlendirmek için yeniden sertifikalandırma denetimi yapılır. Tekrarlanan bir sertifikasyon denetiminin amacı, yönetim sisteminin bir bütün olarak uygunluğunu ve etkinliğini teyit etmenin yanı sıra, sertifikasyon alanı için ilgi ve uygulanabilirliği de teyit etmektir. Yeniden sertifikalandırma hakkında ayrıntılı bilgi denetim prosedüründe mevcuttur.

Denetlenen kuruluşun faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm işletmelerde (şubelerde) benzer ürünler veya benzeri hizmetler üretilmelidir. Uygun bir yönetim sistemi oluşturulmalı ve merkeze gönderilmelidir. İç denetimler tüm kurumlarda (şubelerde) yapılmalıdır. Sertifika içindeki her işletmenin sistemi, sertifikasyon kuruluşunun denetiminden önce bir iç denetime tabi tutulmalıdır. Çok disiplinli kuruluşlardaki denetimin ayrıntıları denetim prosedüründe mevcuttur.

ISO 50001 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Sertifikanın geçerliliği; sertifikasyon sürecinde ilk denetim tarihine göre bir yıl geçerlidir. Denetim denetimleri yıllık olarak yapılmaktadır ve her yıl şirkete yeni belgeler düzenlenmektedir. Sertifikanın bitiminden 2 (iki) ay önce bir şirketle iletişim kurulur ve yeni bir denetim planlanır. Sertifika sözleşmesi her 3 yılda bir yenilenir. Hacim veya adreste bir değişiklik olması durumunda, geçerlilikte herhangi bir değişiklik yapılmadan ilk belgenin tarihi dikkate alınarak sözleşme yenilenir ve imzalanır.

1. Teklif: ISO 50001 belgesi öncelikle bir belgelendirme firmasından belgelendirme almak isteyen belgelendirme şirketleri yaratarak enerji yönetim sistemi. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belgelenecek firmada çalışan personel sayısına göre belirler. Şirketin büyüklüğü doğrulama vb. İçin daha fazla gün gerektirdiğinden, çalışan sayısı tüm denetim süreçlerinde öncelik olarak kabul edilmelidir. Teklifin kabul edilmesi durumunda, sertifikalı şirketin sertifikasyon kuruluşuna başvurması gerekir.

2. Uygulama: sertifikayı tam ve doğru olarak vermek isteyen bir kurum, başvuru formunu doldurup, enerji yönetim sistemi belgelerini (ISO 50001 belgesi) ve başvuru sırasında talep edilen sertifika makamı tarafından istenen diğer ek belgeleri hazırlar.

3. Dokümanın doğrulanması. Katılmak için başvuran şirket, başvuru sırasında ilgili sistemin bir örneğini de sunar. Sistem belgeleri, belgelendirme kuruluşu tarafından atanan baş denetçi tarafından kontrol edilir ve standart gerekliliklerine uygunluk açısından kontrol edilir. Bu denetim sonucunda şartların yerine getirilmesi durumunda şirket denetim planına dahil edilir. Uyumsuzluk durumunda durum, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir ve eksiklikler talep edilir. Şirket eksiklikleri giderdikten sonra denetim planına dahil edilir. Lider denetçinin gerekli görmesi halinde bir ön kontrol, bir belge kontrolü ile planlanabilir.

4. Denetim planlaması: sistemler arası sistem gereklilikleri göz önünde bulundurularak, başvuruların kuruluşun büyüklüğüne göre gözden geçirilmesi için gerekli olan denetim süresi ve ilgili denetçilerin tarihini belirler. Bu bilgi şirkete gönderilir ve onay istenir. Onaylandıktan sonra denetim ilgili tarihte yapılır.

5. Denetim: denetim planlanan tarihte yapılır. İlk toplantıda bir denetim başlar. Ardından, denetim programına uygun olarak, ilgili bölümler yerinde ziyaret edilir ve denetçiler sistem gereksinimleriyle ilgili belgeleri ve beyanları kontrol eder. Tüm standart hüküm ve bölümleri kontrol ettikten sonra, denetçiler varsa sonuçları değerlendirir ve belgelendirme için olumlu veya olumsuz önerilerde bulunur. Bu karar ayrıca son toplantıda şirkete iletildi. Denetim ekibinin kararı olumsuz olursa, bu tutarsızlıklar düzeltilmelidir. Denetim ekibinin kararı olumluysa veya uygunsuzluklar belgelendirme kuruluşu tarafından onaylandıktan ve onaylandıktan sonra (sonraki denetim veya inceleme sırasında yapılan düzeltmeler, belgelendirme kuruluşuna düzeltme yapılır ve doğrulama), belgelendirme prosedürü başlar.

6. Sözleşme: raporların ilgili komite tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanır, şirket ile bir sertifika anlaşması yapılır ve ilgili sistem belgesi şirkete verilir. Bu sınav sonuçlarına ve sözleşme şartlarına dayanarak bu çalışmalar devam etmektedir.

7. Dokümanın güncelleme: ISO 50001 belgesi sertifika süresi dolmadan bir veya iki ay önce, sertifika sahibi sertifikanın uzatılmasını ister. Bu durumda, sertifika doğrulanır ve sertifika üç yıl daha uzatılır.

ISO 50001 Belgesi Satın Alma

İhale aşamasında, sertifikanın kişi günü sayısı, şirket faaliyetlerinin hacmine, adreslerine ve çalışan sayısına göre belirlenir. Bu kişi gün sayısına ve yer sayısına bağlı olarak bir sertifikasyon ücreti alır ve ödül 12 ay ve 24 ay sonra planlanan denetim etkinlikleri için kişi-gün sayısını çıkartarak yapılır.

Ek masraflar (ulaşım, konaklama gibi) tahmin edilir, özel kontroller (ses seviyesini arttırmak veya adresi değiştirmek gibi), sonraki kontroller ve ön kontroller de rapor edilir.

Sözleşmenin ilkeleri belgelendirme sorunlarının temel yapısını belirlese de, büyük ölçüde uyulması gereken kurallar, yasal kurallar, akreditasyon kurumu tarafından oluşturulan koşullar, yaptırımlar, gizlilik hükümleri, kişisel verilerin korunması ve logo kullanımı karşılıklı imzalar sonucu iletilir ve uygulanır.

Sözleşmenin ISO 50001 belgesi için imzalanmasından sonra takvime uygun olarak bir denetim programı yürütülür. Bu programlamada, 1. Ve 2. Aşama denetimlerinin zamanlamasını belirlemek, denetçi ekibini belirlemek ve ulaştırma gibi lojistik düzenlemeler yapılacaktır.

Faz 1 ve faz 2 denetimleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir, ancak faz 2 denetimi, faz 1 denetiminden sonra planlanır.

Bir alanı genişletmek, adresleri değiştirmek gibi yıllık denetimler veya özel denetimler ve sonraki denetimler veya ön denetimler gibi denetimler, ilk belgelendirme aşamasındaki sıralı denetimlerden bağımsız olarak değerlendirilir ve programlanır.

Tüm denetim programları hazırlandıktan sonra müşteriye onay için sunulur ve onaylandıktan sonra bir sonraki süreç başlar.

Denetimler istek üzerine yapılır. Bu incelemelerin amacı, kuruluşunuzun denetime hazır olup olmadığını belirlemek ve size bir fikir vermektir. İkinci aşama, denetimin bir kopyasıdır ve daha kısa bir süreye sahiptir. İsterseniz denetçi atanması karşılığında ücret alınır.

ISO 50001 Belgesi Veren Firmalar

Ön denetimler sistemdeki zayıf ve zayıf yanları tespit etmeyi amaçlasa da, denetim sonuçları belgelendirme kararını etkilemez. Amacı kuruluşun durumunu anlamasını sağlamaktır. Konsey türüne göre tavsiye edilemez. Ön teftişlerde eksiklik olmaması, sonraki teftişlerde tespit edilmeyeceği anlamına gelmez.

Önemli noktalar:

Uyumsuzluk ve sertifikalandırma kurallarına uymama ve bu sözleşmenin şartları, belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabilir.

Logonun kullanımına ilişkin kararlara uymamak ve ısrar etmek belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabilir.

Kanunlara uyulmaması, belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabilir.

Sağlanan dokümanlar yalnızca bu dokümanda doğrulanan ve kapsanan adresler için kullanılabilir. Bu dokümanın uygulandığı siteler dışındaki dokümanların kullanılması yasaktır. Sertifikanın kullanılacağı tüm adresler denetim programına dahil edilecektir.

Belgelendirme durumunda, belgenin adı, adresi, kapsamı ve belgeyle ilgili kamuya açık diğer bilgiler web sitesi aracılığıyla yayınlanır. Diğer bilgiler gizlidir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ancak, akreditasyon kuruluşları rutin denetimler sırasında müşteri bilgilerine erişebilir.

Yönetim sistemi sertifikası 3 yıl içinde gerçekleştirilir. Kuruluşunuzdan bu üç yıllık dönemde beklenen taahhüt, belgelenmiş bir sistemin etkin bir şekilde uygulanmasına devam etmektir. Bu süre zarfında, yönetim sisteminiz aşağıda açıklandığı şekilde düzenli aralıklarla denetlenecektir. Aşağıda belirtilen sürelere bakılmaksızın, sisteminizin yılda en az bir kez kontrol edileceğine dikkat edilmelidir. Kontrol kontrollerinin temel amacı, sistemin etkin bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini tespit etmektir.

ISO 50001 Belgesi Maliyeti Ve Fiyatı

İnsan yaşamı ve ekonomik gelişme için ön şart olan ISO 50001 belgesi “enerji” belgesi, ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması, sektörlerini ve teknolojilerini geliştirmeleri için çok önemlidir.

Hızlı nüfus artışı ve sanayi ve teknolojinin gelişmesi enerji kaynaklarında düşüşe yol açmaktadır. Ülkemiz açısından baktığımızda, yabancı enerjiye bağımlılık, doğal gaza bağımlılık ve ülke ekonomisine yansıması gibi kaynakların eksikliği kurumları bazı önlemler almaya zorlamaktadır.

Sınırlı enerji kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle enerji kaynaklarındaki azalma, enerji tasarrufu ihtiyacını yarattı. Ülkemizde enerjinin korunmasını sağlamak için bir kanun kabul edilmiştir. 567 sayılı 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu, enerji tasarrufu yasası ve ülke ekonomisidir.

Enerji kayıplarını ortadan kaldırmanın ve maliyetleri artırmanın anahtarı enerji tüketimini azaltmaktır. Ayrıca yerel sera gazı (ghg) yükümlülüklerinize uymanızı kolaylaştırır.

ISO 50001 belgesi - büyüklüğü, sektörü veya coğrafi konumu ne olursa olsun, herhangi bir organizasyon için uygundur. Bu, enerji ile ilgili faaliyetlerde aktif olarak yer alan kuruluşlarla doğrudan ilgili olabilir veya sera gazı emisyonlarıyla ilgili yasal yükümlülüklere tabi olabilir.

Üçüncü şahıs bir sertifikasyon firmasından almaya hak kazandığınız ISO 50001 belgesi sertifikası, iş ortaklarınıza ve ilgilenen taraflara kuruluşunuzun sistemini etkin bir şekilde uyguladığını ve alandaki en iyi uygulamalara uygunluğunuzu belgelendiğini gösterir.

ISO 50001 belgesi, temel enerji tüketiminizi anlamanıza yardımcı olacak işlemlerin uygulanmasına yardımcı olur. Bu, eylem planları hazırlamanıza, tüketimi azaltmak için hedefler koymanıza ve enerji verimliliği göstergeleri ayarlamanıza olanak tanır; enerji performansınızı iyileştirmek için iyileştirme fırsatlarını belirlemenizi ve kaydetmenizi sağlar.

Müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesi, güvenilirliği ve hızında iki önemli faktör vardır. Birincisi, eğitimli, deneyimli ve kalifiye elemanlar istihdam etmek ve ikincisi de modern gelişim teknolojilerini yakından izlemek ve kuruluşun teknolojik altyapısını güçlendirmek. Bu iki faktör yatırım gerektirir. Bu nedenle, bu yatırımların karlara dönüşmesi için müşteri portföyünün genişletilmesi gerekmektedir. Yeni müşteriler edinmek ve mevcut müşterileri elde tutmak, ayrı çabalar gerektirir ve bu çabalar pahalıdır.

Elbette bütün bu maliyetler, ücretleri belirleyen bir faktördür. Bununla birlikte, bu döngüde çok hassas bir denge elde etmek önemlidir. Bir yandan, müşterilerin talep etmesi gereken ücretler, şirketin yatırımlarından gelir alabilmesi ve alabilmesi için makul düzeyde tutulmalı ve daha fazla müşteri çekmek için ücretlerin mümkün olduğunca düşük olması gerekmektedir. Şu anda, organizasyonumuz her iki tarafa da zarar vermeyen ve uygun bir fiyatlandırma yaklaşımını destekleyen bir ücret politikası uyguluyor.

Uygun fiyat, hizmet kalitesindeki bozulma anlamına gelmez. Veya işleri hızlıca yapmak, herkesin göz ardı edildiği anlamına gelmez. Aksine, politikalara, ilkelere, değerlere, süreçlere, yetkililere ve özel sorumluluklara uygun olarak hızlı ama kaliteli hizmetler sunmak anlamına gelir. Proses kontrolünün uygulanması en büyük avantajdır. Süreç yönetimi, emeğin, örgütsel kaynakların ve çalışanlarımızın zamanının verimli kullanılması anlamına gelir ve böylece kuruluşumuz ücretlerini makul bir seviyede tutabilir.

Ek olarak, buradaki en önemli nokta, fiyatı belirlerken haksız kazanç sağlayacak faktörlerden kaçınmaktır. Aynı sektörde çalışan rakipleri hafife almak ve sadece kuruluşumuz için değil tüm sektör için zararları nedeniyle fiyatı düşürmek. Vizyonumuz bu sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu sektörün daha fazla gelişmeye ihtiyacı vardır.

ISO 50001 Belgesini Kimler Alabilir?

Sektörden bağımsız olarak, büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir şirket kendi bünyesinde ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemini kullanabilir ve talep üzerine ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi belgesini alabilir.

Şirket doğrudan enerji ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteriyorsa veya enerji ile ilgili faaliyetlerde aktif olarak yer alıyorsa ve sera gazı emisyonlarından yasal olarak sorumlu ise, ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi doğrudan bu ve diğer şirketlerle ilgilidir. Bu, hem şirketin değeri hem de etkinliği ve çevre ve sürdürülebilir enerji için önemlidir. Özellikle sanayi kuruluşları için giderek daha önemli bir maliyet kalemi haline gelen enerji maliyetleri, disiplin ve enerji yönetimi ile azaltılabilmektedir.

ISO 50001 belgesi, kurumsal enerji yönetimi sistemleri için sağlam bir temel sağlar. ISO 50001 belgesi standardı, enerji tüketiminin temel unsurlarını belirlemek ve enerji tüketimini azaltmak için gereken politikaları, hedefleri ve programları geliştirmenize ve uygulamanıza izin verir.

Her şeyden önce, bu standartların uygulanması, bir kuruluşun daha kabul edilebilir bir dünyaya nasıl bağlı olduğunu ve çevre koşullarına ne kadar duyarlı olduğunu göstermek açısından önemlidir. Ülkelerin geçen yüzyılın başından beri rekabet avantajı sağlamada kazandıkları en önemli etkenlerden biri olan enerji yönetimi, kuruluşumuzdan bu yana şirketimizdeki en önemli sorunlardan biri.

Yeni yüzyılda, dünyadaki teknolojik yenilikler, uluslararası sınırların geçirgenliğini artırarak, sermaye akışları için neredeyse sınırları ortadan kaldırmak ve iletişim alanındaki devasa gelişmeler, dünyada hem enerji kullanımının miktarını hem de hızını artırdı ve enerjiyi biri haline getirmiştir.

Kurulduğundan bu yana, hammadde alımlarından başlayarak faaliyetlerimizin her aşamasında verimlilik bilincini sürekli arttırmış ve 2012 yılında, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uygun enerji verimliliği faaliyetlerini destekleyen sertifikayı almıştır.

ISO 50001 Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Enerjiye erişim daha pahalı ve çevreye daha zararlı hale geliyor. Çoğu ülkede enerji kaynaklarının azalmasının bir sonucu olarak, ucuz enerji transferi kapanmaktadır.

Kuruluşlar artan maliyetlere cevap olarak enerji tasarrufu önlemleri alırken, enerji maliyetleri yatırımlarla tasarruf edilebilir. Ancak, bu önlemler normal faaliyetlerin bir parçası olmadığında, elektrik maliyetleri yeniden dalgalanır ve kontrolden çıkar.

Enerji yönetimi, kuruluşun enerji performansını sürekli olarak iyileştirmek ve bu gelişmeleri desteklemek için enerjiye sistematik dikkat anlamına gelir.

Faaliyetlerin sürekli olarak planlanması, sonuçların uygulanması ve izlenmesi, duruma bağlı olarak ilerleme analizi ve politika ve hedeflerin güncellenmesi sağlanır.

 • Ülkenin iş ve kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar.
 • Enerji kullanımını uzatır.
 • Maliyeti düşürür
 • Çevresel performansı iyileştirir
 • Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
 • Sürdürülebilirliği ve çevre bilincini geliştirir.
 • Enerji kaynaklarının yönetimini yönetir.
 • Sera gazı emisyonuna bağlılık ve emisyon azaltma stratejileri,
 • Emisyonların ve gaz emisyonlarının izlenmesini sağlar.
 • Uyum ve düzenlemelere uygunluğu kolaylaştırır
 • Enerjinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi azalır.

Enerji yönetimi sistemi, enerji verimliliğine sistematik bir yaklaşım içermektedir ve enerji verimliliğini arttırmak için geleneksel proje bazlı yaklaşımları aşmaktadır. Dünyada tüketim ve enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Son 40 yılda, bu rakamın iki katından fazla artmasına neden oldu ve 2030 yılına kadar % 30 oranında artacağı bekleniyor. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturan enerji üretimi ve kullanımı, iklim değişikliğinin temel nedenidir. Bugün, küresel enerji kaynaklarındaki azalma ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri nedeniyle, enerji yönetimi önemli bir konu haline gelmiştir. Birçok kurum şu anda faaliyet gösterdiği alanlarda çevresel sorumluluklarını sorguluyor ve enerji verimliliğini nasıl geliştireceklerini düşünüyor. Buna ek olarak, yetkililer ayrıca kuruluşlar için enerji tüketimini azaltmak ve enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak için bazı zorunlu yöntemler getirmektedir.

Enerjinin endüstriyel işlemlerde verimli kullanılması, yalnızca düşük enerji maliyeti anlamına gelmez. Enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması işletmeler için rekabet avantajı sağlar ve uzun vadeli başarı sağlar.

Yasal gerekliliklere uygunluk esasına dayanan ISO 50001 belgesi, enerji ile ilgili tüm konuların belirlenmesi ve analizi, enerji akışını şeffaflaştırır, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. ISO 50001 belgesi, kuruluşların enerji hedeflerini sistematik, kapsamlı, amaçlı ve sürdürülebilir bir şekilde izlemelerine yardımcı olur.

ISO 50001 Belgesi Yapı Taşları Ve Amacı

ISO 50001 belgesi yönetim sisteminin amacı, kuruluşların kapsamlı bir enerji yönetim sistemi oluşturma ve uygulama çabalarının yanı sıra enerji performanslarının sürekli iyileştirilmesini desteklemektir. Yasal gerekliliklere uygunluk esasına dayanan ISO 50001 belgesi, enerji ile ilgili tüm konuların belirlenmesi ve analizi, enerji akışını şeffaflaştırır, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. ISO 50001 belgesi, kuruluşların enerji hedeflerini sistematik, kapsamlı, amaçlı ve sürdürülebilir bir şekilde izlemelerine yardımcı olur. ISO 50001 belgesi kontrol sisteminin yapı taşları:

Enerji politikasının tanımı

ISO 50001 belgesi enerji planlama sürecinin uygulanması

Enerji hedeflerinin tanımı ve eylem planları

Sorumlulukların ve kaynakların tanımlanması

Sistematik izleme yapılması

Potansiyel tasarrufların uygulanması

Enerji performansını iyileştirme

ISO 50001 Belgesi fiyatı

ISO 50001 belgesinin temel yapısı diğer yönetim sistemi standartlarına benzer ve bu nedenle ISO 9001 veya ISO 14001 uyarınca mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre olur. Bu, kuruluşların sinerjilerden yararlanmalarını ve ortak gereksinimleri ortak bir şekilde uygulamalarını sağlar.

ISO 50001, kuruluşların enerji yönetimi verimliliğini artırmasına ve tüm işlemlerde enerji tüketimini optimize etmesine yardımcı olan uluslararası bir standarttır. ISO 50001'in standart yapısı diğer ISO programlarıyla uyumludur.

ISO 50001 standardı işletmelere somut ekonomik faydalar sağlar ve enerjinin kuruluşun değer zincirinde nasıl tüketildiğini göstererek en iyi enerji yönetimi uygulamalarını teşvik eder. ISO 50001: 2011'e göre akredite edilmiştir ve küresel olarak sertifika denetimleri gerçekleştirmektedir.

ISO 50001 Sistem Yönetim Sistemi standardı, iyi bilinen uluslararası standartlara ve uygulamalara dayalı en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart, kuruluşunuzun enerji politikasını geliştirmenize ve uygulamanıza, ayrıca ana enerji alanlarını, araçlarını, hedeflerini ve enerji yönetimi programlarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Enerji Yönetim Sistemleri, bir enerji yönetim sisteminin uygulanması ve bakımı da dahil olmak üzere enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir yönetim sistemi standardıdır. Enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi ve enerji verimliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Standardın temel amacı, enerji verimliliğini ve verimliliğini arttırmanın yanı sıra, enerji tüketimini azaltmak ve çevresel süreçleri teşvik etmek için fırsatları belirlemektir. Enerji verimliliğine ek olarak, enerji yönetimi ayrıca sera gazı emisyonları ile ilişkili çevresel iklimin korunmasına yardımcı olur.

Bir ISO 50001 belgesi yönetim sistemi standartları karşılamak için tasarlanmış bir standarttır. Bu, ISO 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilen bir standarttır. Geçerli sürüm ISO 50001: 2018'dir. Enerji standartlarını değerlendirmek bir süreç gerektirir. Proses kontrolü yasal ve diğer şartlara ek olarak ölçülür.

ISO 50001 Belgesi Standartları

ISO 50001 belgesi “enerji yönetimi” standardının amacı: kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji verimliliğini artırmak için gerekli sistemleri ve süreçleri oluşturmalarını sağlamak temel standartlar dahilindedir. ISO 50001 belgesi yönetim sistemi, sera gazı emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri ve enerji maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Etkili enerji yönetim sistemleri (enms), şirketinizin enerji performansınızı iyileştirmek için süreçler oluşturmasına yardımcı olur. Bu standardın uygulanması, sera gazı (ghg) emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri azaltır ve ayrıca enerji maliyetlerinizi azaltır. ISO 50001 belgesi, enerji temini, kullanımı ve tüketimi alanlarında endüstriyel, ticari ve kurumsal organizasyonlar için uluslararası bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 50001 belgesi enerji yönetim sistemi standardı herhangi bir iş için uygulanabilir ve sertifikalandırılabilir. ISO 50001 belgesi standardı tüm kuruluşları iyi enerji yönetimi uygulamaları elde etmeye teşvik eder ve ayrıca iyi enerji yönetimi, maliyet azaltma ve çevre bilinci sağlar. Enerjinin endüstriyel işlemlerde verimli kullanılması, yalnızca düşük enerji maliyeti anlamına gelmez. Enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması işletmeler için rekabet avantajı sağlar ve uzun vadeli başarı sağlar.

ISO 50001 belgesi, kurumsal enerji yönetimi sistemleri için sağlam bir temel sağlar. ISO 50001 belgesi standardı, enerji tüketiminin temel unsurlarını belirlemek ve enerji tüketimini azaltmak için gereken politikaları, hedefleri ve programları geliştirmenize ve uygulamanıza izin verir.

ISO 50001, yeni teknolojiler ve atık azaltma dahil olmak üzere enerji kullanımını azaltma hedeflerinizi belirlemenize ve elde etmenize yardımcı olur, sizi enerji politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönlendirir.

Sabit hedefleri temsil etmek yerine, ISO 50001 belgesi ile alanınız için esnek, kişisel hedefler belirleyebilir ve sürekli iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Bu, artan karlara, daha iyi itibarlara ve yeni iş fırsatlarına yol açabilir. ISO 50001, günümüzde birçok kuruluşa verilebilecek kadar geniş kapsama sahip bir etki alanına hükmeder. Bu kapsamda inşaat endüstrisinden tıbbi cihazlara kadar her türlü alanda hizmet veren kuruluşların alabileceği bir belge olduğunu ifade edebiliriz. Birçok sektörde büyük veya küçük fark etmeden destek alınabilir. Herhangi bir kuruluş için belgelerin geçerliliği mümkündür. Bu, enerji tüketiminize nasıl ulaşabileceğinizi tanımladığınız ve belirlediğiniz enerji yönetim sisteminin bir gereğidir. Küresel enerji kullanımı son 40 yılda ikiye katlandı ve on yılda neredeyse üçte bir oranında artacaktır.