TS EN ISO 15713 Standardı

TS EN 15713:2009 , kurumlara basılı planlar, dokümanlar ve çizimler, HARDDISK, SIM Kartlar, ses ve video kayıt cihazları, bilgisayar bileşenleri, kimlik kartları, ödeme ve yükleme kartları, tıbbi kayıtlar ve röntgen benzeri gizli malzemelerin, gizli ve güvenli bir şekilde taşınması ve imhası mevzusunda bir takım yönetim ve denetim tavsiyesi sunar.

EN 15713 standardı alıcıları ismine saklı bilgileri yok eden işletmeler tarafından uyulması gereken ana şartlar için bir çerçeve sağlamaktadır. Bu çerçeve; bilgilerin güvenliği sağlamak, belli standart ebatlarda bölmek gibi bir dizi şartlar hakkında yol gösterecektir. Bu standart ISO 15713 standardıdır. 

ISO 15713 Belgesi Nedir?

Ürün ve hizmet sağlayıcılar, artan küresel çevre anlayışı nedeniyle tedarik zincirlerini çevre dostu yapma konusunda baskı altındadır. Stratejilerini ve çevresel kaygılarını tek bir kapta çözen kuruluşlar rekabet avantajı elde ediyorlar. Bu anlayışı benimseyen şirketler, enerji ve hammadde tüketimini azaltır, geri dönüşümü sağlar, hava ve su kirliliğini önler ve çevre yasalarına uyulmamasından kaynaklanabilecek cezaları en aza indirir.

ISO 15713 Belgesi

TS EN 15713 gizli malzemenin Güvenli imhası kuruluşlara basılı planlar, dokümanlar ve çizimler, HARDDISK, SIM Kartlar, ses ve video kayıt cihazları, bilgisayar bileşenleri, kimlik kartları, ödeme ve yükleme kartları, tıbbi kayıtlar ve röntgen benzeri gizli saklı malzemelerin, gizli ve güvenli bir halde taşınması ve imhası mevzusunda bir dizi yönetim ve kontrol tavsiyesi sunar.

ISO 15713 standardı, müşterileri adına gizli detayları yok eden şirketler tarafınca uyulması gereken ana koşullar için bir çerçeve sağlamaktadır. Bu çerçeve; bilgilerin güvenliği sağlamak, belirli standart boyutlarda parçalamak gibi bir takım koşullar hakkında yol gösterecektir.

Neden Organizasyonların ISO 15713 Belgesi İhtiyacı Var?

Personelin güvenlik taraması, tesislerin güvenliği, duyarlı bilgilerin nasıl toplandığı, korunduğu, malzemelerin imhası esnasında güvenlik önlemleri, yönetim ve gizli madde imha denetimü, imha sürecinin izlenebilirliği ile bu sektörde etkinlik gösteren şirketlerin rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olacaktır.

ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası

ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası, kuruluşların çevresel performansını iyileştirmeyi, çevre kirliliğini izlemeyi ve azaltmayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 15713 Belgesi Nedir

ISO 15713 Belgesi İçin Gereken Belgeler

ISO 15713, bir ürün standardı olmayan bir sistem standardıdır ve hem üretimi hem de üretilip üretilmediği ile ilgilidir. İlgili mevzuatla belirlenen şartlara ve çevresel faktörlerle ilgili yasalara uygundur. Kuruluşunuzun belgeleri ISO 15713'e uygunluk açısından gözden geçirilecek ve düzeltmeler gerekliyse bildirilecektir. Aşağıdaki belgeleri almak için ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası sertifikası gerekir.

ISO 15713 Sertifika Süresi

ISO 15713'e göre yapılan sertifikasyon sertifikasının geçerlilik süresi her yıl vize ücreti ödenmesi halinde 3 (üç) yıldır. Bu sözleşme imza tarihinden başlayarak dokümanın sona ermesine kadar geçerlidir. Sertifikanın süresi dolmadan bir veya iki ay önce, sertifika sahibi şirket bir başvuruda bulunur ve sertifikayı uzatır. Bu durumda, sertifika doğrulanır ve sertifika bir yıl daha uzatılır.

Hacim ve adres değişikliği değişikliklerinde sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Sertifika geçerlilik süresi boyunca ilk sertifikanın tarihi esas alınır ve değişikliklerle ilgili yeni bir anlaşma imzalanır.

Kuruluşların, bu sertifikaya sahip olmamak, ancak çevreye duyarlı ve doğayı korumaya inanan fikirlerle bir Gizli Malzemenin Güvenli İmhası oluşturmaları gerekir. Bununla birlikte, tüm bu çalışmalar tamamlanmışsa ve sistem uygun bir şekilde kurulmuş ve gerçekleştirilmişse, bir ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası sertifikası almak güzel olur. Bu tür pek çok kayıt, ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhasınin uygulanması sırasında zaten mevcuttur. Sistemin doğru uygulanması bu kayıtlar tarafından belirlenecektir.

ISO 15713: 2005 VE ISO 15713: 2009 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

ISO 15713: 2005 standardı 8 ana unsurdan, ISO 15713: 2015 standardı ise 10 ana unsurdan oluşmaktadır. 

Sonuç olarak;

ISO 15713, gizli bilgilerin güvenliği ve gizli kalması için tasarlanmış bir standarttır.

ISO 15713'in uygulaması genel olarak mevzuata uygunluk ile tutarlıdır.

Bu, sektöre veya ölçeğe bakılmaksızın, bilgi tutan herhangi bir işletmeye uygulanabilecek gönüllü bir yönetim sistemidir.

ISO 15713 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 15713 Belgesi Veren Firmalar

ISO 15713 sertifikası, ürün ve hizmet alanınızdaki işlerin çevresel etkilerini kontrol etmek ve çevreden ödün vermeden katkıda bulunmak için tasarlanmış bir çevre yönetim standardıdır.

Ekolojist olmak için çaba gösteren şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. ISO 15713 sadece ticari ve yasal gereklilikleri değil aynı zamanda sosyal sorumluluk çerçevesinde kendini kanıtlamak isteyen kuruluşları da yönlendirir.

Modern dünyada çok sayıda işletme çevresel göstergeleri değerlendirir ve çevresel önlemleri kontrol etmeye çalışır. Ancak, tek başına kişisel çabalar çevresel performansı iyileştirmek için yeterli değildir. Bu işlemlerin yeterli olması için, işletmenin her bir parçası ile entegre, yapısal ve yönetimsel bir çevresel yönetim sistemi gereklidir.

Bu amaçla, ISO uluslararası kuruluşu ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhasıni tanıttı. Gizli Malzemenin Güvenli İmhasınin ISO 15713'in etkinliği, işletmede hazırlanan prosedür ve talimatlara uygun olarak zincirle ilgili görevlerin çeşitli düzeylerde uygulanmasından sorumlu personele bağlıdır.

Çevre koruma ve kirliliğin önlenmesi, ISO 15713 sertifikasyonunun hedefidir. Gizli Malzemenin Güvenli İmhası ISO 15713 belgesi, adından da anlaşılacağı gibi, çevresel faktörlere odaklanmış standart bir sistemdir. ISO 15713, ISO 9001'in ana gövde tasarım standardıdır. Mevcut kalite yönetim sisteminize eklenecek çevresel prosedürler, çevresel risk değerlendirme raporları ile kolayca bütünleştirilecektir.

ISO 15713 tanımlanmış olmasına rağmen, tam olarak ne yaptığını bilmek daha merak uyandırıcıdır. ISO 15713 sertifikasının gereklilikleri daha fazla çevre koruma ile ilgilidir ve firmaların maliyetlerini azaltmak ve onları daha cazip hale getirmek için çevreyi korumak için önlemler alınmıştır. Herhangi bir sistemde olduğu gibi, yasal normlar öncelikle Gizli Malzemenin Güvenli İmhasınde göz önünde bulundurulur.

ISO 15713'in değeri, çevre ile neyin entegre olduğunu açıklamakta açıkça daha ikna edicidir. Bugün, grip endüstrisi adı verilen turizm sektöründe bile, çevre ödülleri kazanılmakta ve bayrak yarışı devam etmektedir. Turizm gibi yüksek çevresel etkiye sahip olan sektörlere ek olarak, ancak kirliliğin çoğunlukla el ile gerçekleştiği yerlerde, üretim sonucunda kirliliğin meydana geldiği yapay süreçler de vardır. Örneğin, bir gıda imalat şirketinde, kullanılmış yağları çıkarmak için yaratılmış yağ toplama şirketleri vardır. 

Bununla birlikte, atıklarını atık su ile boşaltan bir gıda işletmesi, denize giren atık yağın sonucu olarak çevreye tamir edilemez zararlar verebilir. Bu çevre standartlarının gönüllü olarak kabul edilmesini sağlayan ve sadece yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmeyen bu sisteme çevresel yönetim sistemi denir.

ISO 15713 Belgesi Nasıl Alınır?

Tamamen gönüllü olarak ISO 15713 sertifikası nasıl alınır? Her şeyden önce, talep eden şirket ve çevresel etki için bir risk değerlendirme denetimi yapılır ve bir rapor hazırlanır. Bu rapor öncelikli olarak alınması gereken maddeleri tanımlamalıdır. Gerekli ön maliyet çalışmalarından sonra geri dönüştürülebilen atık varsa, bununla ne yapılabileceği tartışılmaktadır. Bu görüşmelerin tümü üst düzey yönetim seviyesinde yürütülmektedir. Gizli Malzemenin Güvenli İmhası alınacak kararlara göre kurulur.

ISO 15713 sertifikasyon prosedürleri yayınlandı. Atık yönetim sistemi prosedürlerle açıkça anlaşılmaktadır. Bu sürecin ve dokümantasyon yapısının hazırlanmasından sonra belli bir süre sonra, şirket ISO 15713 sertifikası almaya hakkına sahiptir.

ISO 15713 sertifikası veren sertifika firmaları genellikle ISO sertifikaları veren onaylı sertifika kuruluşlarıdır. Bir Gizli Malzemenin Güvenli İmhası sertifikası lüks görünse de, öyle değil. Bugün, hem tedarikçi hem de alıcı çevre dostu olup, şirketlerin gelecekteki sağlık beklentilerinin niteliğine ve markanın kurumsal değerinden daha fazla olduğu düşünülen nedenler gibi çevresel gelişmelere saygılıdır. Bu nedenle, ISO 15713 sertifikasını almak ve uygulamak, şirketin marka değerini ve prestijini ciddi şekilde arttırmaktadır. 

Ayrıca, herkesin çevreyi korumaya ve bu konuyu sosyal sorumluluk gereği olarak ele almaya hazır olması önemlidir. Kaynaklarının hızlı bir şekilde çürümesi, Dünya'nın ısınmasını hızlandırdı ve bu nedenle sayısız bilimsel verinin yardımıyla, dünyadaki kirlenmeyle ilgili önlemlerin alınması için gerekli önlemlerin alınmasına yol açtı. 

Fidanların ağaçlandırılmasından ve ağaçlandırılmasından kesilmiş ağaçlardan daha fazla dikkat edilmesi, kurak alanların çevre düzenlemesi ISO 15713 sertifikasyon sistemi için umut vericidir. Tesislerin inşaatı sırasında yeşil alanların yasal olarak oluşturulmuş gereksinimleri de ciddi çevre koruma önlemleri kapsamındadır.

ISO 15713 BELGESİ 

ISO 15713 sertifikasına başvurmak için akredite bir kuruluşa başvurmak gerekir. TÜRKAK Akrediteli firmaları kendi sitesinde, akreditasyon durumunu ve web sitesinde bilgilerini yayınlar. Firmalar listeden seçeceği kuruluşların istediğine başvuruda bulunabilir.

Uluslararası akredite veya sertifikalı TÜRKAK arasında ISO 15713 şirketleri ve akredite olmayan ISO 15713 şirketleri, belgelerden nasıl yararlanmak istediğine bağlı olarak bir sertifika seçebilir. ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhasıni uygulamanın önemli olduğu unutulmamalıdır.

ISO 15713 Belgesi Veren Firmalar

Gizli saklı Malzemenin Güvenli İmhası sertfikası ile Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Toplanması , Ayrıştırılması ve Bertarafı Hizmetleri; Bina Tesis Yıkımı Faaliyetleri

kuruluşundan bu yana, sektördeki deneyimini ve başarısını “kalite, hizmet ve sürdürülebilirlik” kavramlarıyla birleştirerek, zamanında hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren bir anlayışa haizdir.

Yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi, çalışanlamış olurımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı,

Paydaşlarımızla beraber sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, sürdürebilirliği sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirmeyi,

Süreçlerimizin performansını ölçümleyerek, devamlı iyileştirmeyi sağlamayı,

Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı ortaklık sağlamayı ve sürdürmeyi,

Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal uluslararası mevzuatı ve ilgili öteki şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı fakatçlıyoruz.

Başarının, ancak inandığımız etik değerler ve güçlü bir vizyon ile gerçekleşeceğine inanan BURHAN GERİ DÖNÜŞÜM, siz değerli paydaşlarına çözüm üretmeye, satın alan memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor.

İşyerimizdeki ve çalıştığımız paydaşlarımızın iş alanlarında her türlü etkinlik sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini ve performansını sürekli izler ve iyileştiririz.

Geri Dönüşüm Sektöründe, "Önce İnsan!" prensibiyle; tabiat ve Çaşama Dostu Geri Dönüşüm meydana getiren firmamız, tüm ihtiyaçlarınızda 1968'den bu yana deneyim ve deneyimiyle hizmet vermeye devam etmektedir.