İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. Bölümüne göre, işverenler, çalışanların iş güvenliği ve sağlığı konusunda eğitim almalarını sağlar. Güncel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi değişen ve ortaya çıkan risklere göre güncellenmekte ve gerektiğinde düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır.

İSG Eğitimi Kime Verilir?

İşe dönmeden önce, bir iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olan bir çalışan, bir kaza veya meslek hastalığı, korunma yöntemleri ve güvenli çalışma yöntemleri nedeniyle ek eğitime tabi tutulur. Hangi nedenle olursa olsun, altı aydan fazla bir süredir işsiz olanlar, yenilenmeden önce bilgileri güncellemek için eğitilir.

İşveren, yıl boyunca gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Yıllık eğitim programı, eğitim konusunu, eğitim tarihlerini, eğitimin süresine, eğitime katılacak olanları, eğitimin amacını ve amacını içerir. Çalışanlara verilmesi gereken eğitimler, belirli zamanlarda çalışanların işe alınması sırasında ve işin devamında ve sonraki dönemlere uygun olarak yapılmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve önemi Son yıllarda meydana gelen endüstriyel kazaların seviyesini azaltmak için, iş güvenliği konularında mesleki eğitim almayan işçilerin ağır ve tehlikeli işlerle uğraşmayacağının sağlanması ile ilgili olarak iş mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 01.01.2009 tarihinden itibaren iş güvenliği eğitimi almayan işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacaktır. Bu amaçla, 5763 sayılı Kanun ve belirli yasalarda yapılan bir değişiklik 26 Mayıs 2008 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre, zor ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için çalışanların mesleki eğitim ve mesleki eğitim almaları gerekmektedir. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Talep Etmek

Bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliği talep etme hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Yönetmelik aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini koruma sorumluluğunu da kendisi üstlenmektedir. İşçilerin güvenliğini tehdit edebilecek bir durum gördüğünde, iş güvenliği ve sınai güvenlik komitesine başvurabilir ve durumun tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilir. İşyerinde sağlığına zarar verebilecek veya vücudun bütünlüğünü tehlikeye atabilecek bir tehlikeyle karşı karşıya olan çalışanın, emek ve güvenlik önlemleri alınana kadar çalışmama hakkı vardır. Ayrıca işveren, çalışmadığı zamanlarda maaş, ikramiye veya diğer haklarını talep edebilir. 

Bu ücretin ve diğer hakların ödenmesi süreci, emeği ve emniyeti korumak için önlemler alınana kadar devam eder; çünkü yasa açıkça ne kadar zaman harcanacağını belirtmiyor. Ek olarak, çalışan, işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bulunmadığını ve bu durumun düzeltilebileceğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne başvurabilir. Maalesef, bu haklara çalışanlara yasal olarak verilen çalışanların çoğunluğu bilgilendirilmemektedir. Bu hak çalışanlar tarafından benimseniyorsa ve etkin bir şekilde kullanılacaksa, endüstriyel kazaların sayısının azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır.

Çalışanlar iş kanunlarından doğan haklarının farkında olmalı ve eğitimleri geliştirilmelidir. Devlet, meslek kuruluşları, sendikalar, basın ve yayın kuruluşları bu konuda büyük sorumluluk taşıyor. Çalışanlara iş güvenliği ve güvenliği önlemlerinin alınmasını talep etme hakkı, yasalara uygun olarak verilmektedir ve işyerinde sorunları olan herkesin bu hakka sahip olduğu ve bu hakkın her kişi tarafından kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Eğer herkes görevlerini yerine getirirse, iş kazaları büyük ölçüde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile azaltılacaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Yararları Nelerdir?

İşyerinde hijyen ve güvenlik, hem çalışan hem de işveren için birçok fayda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile sağlanır. İş yerinde gerekli güvenliği sağlayarak ve hastalık ve sakatlığı en aza indirerek, işçiler ve toplum gelişiyor. Bu, çalışma ortamını daha konforlu ve güvenli hale getirir, bu da çalışma motivasyonunu arttırır. Aynı zamanda yasaları zorlar. Gerekli güvenliği sağlamak, işle ilgili hastalıklar için çalışanlara daha az tazminat ödemeye yardımcı olur ve işyerinin rakiplerine kıyasla imajını iyileştirmeye yardımcı olur. Ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, tehlikeleri anlama ve bunlara müdahale etme yeteneğini geliştirmede büyük yararlar sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği tesisleri, endüstriyel kazalar veya meslek hastalıkları nedeniyle yaralanan işçilerin tekrar çalışmasını sağlar. İş güvenliği ve korumanın temel amacı, işçileri endüstriyel kazalardan ve meslek hastalıklarından korumak, ayrıca ruhun ve bedenin bütünlüğüne katkıda bulunmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile halkın bilinçlendirilmesi ve çalışanların iş kazaları ve kazalardan korunmasını amaçlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazalarında ortaya çıkan meslek hastalıklarını koruma ve tedavi etme yönünden ortaya çıkarken, işçilerin iş yaparken karşılaştıkları tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye odaklanmaktır.