İç Tetkik Eğitimleri

Etkin olmayan bir denetimin sonuçları zayıf olabilir ve işlemin başarısız olmasına, müşteri memnuniyetsizliğine ve uyumsuzluğa yol açabilir. "İç Denetçilerin Eğitimi ISO 9001: 2015" bölümünde, iç denetimlerin nasıl yapıldığını ve denetim becerilerinizi nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Gerektiğinde planlama ve etkin kontrolün yanı sıra raporlama ve düzeltici eylemler konusunda güven kazanacaksınız.

ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan uluslararası kabul görmüş bir gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirindeki tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda paketleme üreticileri, gıda depoları, lojistik şirketleri, catering, oteller, restoranlar, gıda sterilizasyon şirketleri, hayvan yemi üreticileri ISO 22000'e göre iç tetkik eğitimleri ile sertifikalandırılabilir.

Kalite Yönetim Sistemi İç denetçinin eğitiminin amacı İşletmelerde iç denetimler kalite yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini ve sürekli iyileştirmelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sistem denetiminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için yeterli yeterliliğe sahip denetçiler gereklidir. İç denetçi yetiştirmek; iç tetkik eğitimleri ile ISO 9001: 2015'e göre oluşturulan sistemin yapısı, denetçilerin sistemin yeterliliği, kalitesi ve yeterliliğine uyması için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak, denetimlerin ilkelerini ve aşamalarını belirlemek, açıklamak Kalite standartları olarak ifade edilir ve bu dersin amacı işletmelerinin süreç mantığına sahip bir sistemin gelişimine katkıda bulunacak denetçileri yetiştirmektir.

Kalite yönetim sistemi ISO 9001: 2015, çevre yönetim sistemi ISO 14001: 2015 ve OHSAS 18001 iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri, uygulama kuruluşlarının faaliyetlerini bu standartlar dahilinde gerekli kılmalarını gerektirir.

Personelin iç tetkik eğitimleri ile sorgulamalar yapması çok önemlidir, böylece her üç standarda ve entegre denetimlere başarılı denetimler konusunda bilgili ve yetkin olurlar. Ayrıca, iç denetçiler denetim sürecinin gerekliliklerinin ve denetçinin sahip olması gereken davranışsal özelliklerin farkında olmalıdır. Bir kuruluştaki iç denetim, yalnızca denetçilerin bilgi birikimi, deneyimi ve ilgili işlevleri aracılığıyla fayda ve katma değer sağlar.

İç Denetimin Avantajları

• Bir yönetim aracı olmak, objektif bir değerlendirmeye dayanarak gerçek veriler sağlamaya yardımcı olur.

• Kalite sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur.

• Bir kalite sisteminin uygun ve etkili unsurlarını belirler.

• Kuruluşların amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

• Uyumsuzluğu azaltmak ve önlemek için objektif kanıtlar sunar.

• Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapılmasını sağlar.

• Ürünlerin kullanılabilir ve kullanıcı dostu olduğuna dair güvence sağlar.

• Yasaların ve yasaların uygulandığı konusunda güven sağlar.

• Belgelerin yeterliliği ve kontrolünü sağlar.

• Gelişme fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olur.

• İletişimi geliştirir ve üst yönetime doğrudan raporlar sunar.

• Sözleşme şartlarının yerine getirilmesini sağlar.

• Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.

• Bağlı olan personel için yararlı eğitim sağlar.

• Faaliyetleriyle ilgili çalışan sorumluluklarını arttırır.

İç Tetkik Eğitimin Amacı 

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi iç tetkik eğitimleri ile; İç denetimin yapılması, denetim planlaması, temel yönetim sistemi için denetimin yararları ve denetim becerileri geliştirilecektir. Etkili bir denetimin planlanmasına ve yürütülmesine ek olarak, gerektiğinde raporlama ve düzeltici eylemler hakkında bilgi sağlanacaktır.

Bu eğitimlerle, ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi standardı, standartlar ve özel şartlar ve şartnamelere, müşterilerin istek ve beklentilerine ve uygulamalara dayalı süreçlerin uygunluğunu değerlendirmek ve raporlamak için gerekli becerileri geliştirir. 

İç Tetkik Araştırma Kavramları 

Planlanan kurallara uyumu sağlamak için yönetim sisteminin faaliyetlerinin ve sonuçlarının sistematik, nesnel ve nesnel bir çalışması, bu kuralların etkili bir şekilde uygulanması ve belgelere ve bildirimlere dayanarak hedefe ulaşmak için tutarlı olmalarıdır. Bu, bir süreç kontrol sisteminin veya organizasyon bölümünün tek tek parçalarının uygulanmasının ve etkinliğinin sistematik bir incelemesidir. Denetim kanıtı elde etmek ve denetim kriterlerinin ne ölçüde karşılandığını objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve belgelenmiş bir süreç iç tetkik eğitimleri ile gereklidir.

Denetim süreci, nasıl organize edildiği ve uygulandığı konusunda sistematik olmalı ve kuruluşun politikalarıyla tutarlı olmalıdır. Denetimin beklenen faydalarını elde etmek için yönetim desteği kaçınılmazdır. Denetim yönetim sistemi yetkinliği, alaka düzeyini ve etkinliği değerlendirir. Dolayısıyla bir sınavda sadece bireysel sorular düşünülebilir. Hem denetçi hem de denetçiler, doğrulamanın doğrulama uygulaması olduğunu anlamalıdır. Bir revizyondaki tüm tutarsızlıkları tespit etmek beklenemez. Müfettişler, teftiş öncesi bu örnekleme yöntemini açıklamalıdır.

Use this online pregnancy test to find out if you are expecting a baby. The quiz will take you through a number of questions, and will evaluate if you're expecting or not.