IFS 8 Belgesi

IFS 8 Belgesi IFS Uluslararası Gıda Sertifikasyonu, endüstri ve ticarette ürün akışını sağlayabilen en önemli gıda güvenliği işbirliği değerlendirme kuruluşudur. Tüketicilerin artan talepleri, artan tazminat talepleri ve aynı zamanda emtia akışlarının küreselleşmesi, birleşik bir kalite güvence standardını teşvik etmeyi gerekli kılmıştır. Bu gelişmelere dayanarak, FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ile İtalyan Perakendeciler Birliği’nin bazı üye şirketleri IFS uluslararası gıda standardını, ticari markaların gıda güvenliği ve kalite standardını getirmiştir. 

IFS'in Amacı Nedir?

Uluslararası Gıda Standardı olarak adlandırılan bu standart, Global Gıda İş Forumu CIES'de artan gıda güvenliği sonucunda 2000 yılında ortaya çıkmıştır. ISO 9000: 2000'den farkı, HACCP içermesidir. 

IFS İle Neler Yapılabilir?

IFS 8 Belgesi (IFS Sertifikası), gıda ürünlerinin ve üretim süreçlerinin emniyetini ve kalitesini belgeleyen bir gıda güvenliği sertifikasıdır.

Gıda üretimi, paketleme, nakliye, depolama vb. Bu, canlılara zarar vermeyecek şekilde belirli şartları içeren bir gıda güvenliği standardıdır.

Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikasına (IFS Sertifikası) sahip gıda işletmeleri yeni pazar fırsatları yaratmaktadır, çünkü IFS sertifikasına sahip şirketler, gıda güvenliği ve uluslararası standartları karşıladıkları için tercih etmektedir.

Tedarikçi kontrolü, gıda tedarik sisteminde ticaret için ön koşullardan biridir. Tüketicilerin ve yasaların artan taleplerine ve maddi ve manevi zarar için artan taleplere yanıt olarak, küresel şirketler kalite standartları geliştirmiştir.

Bu koşullar altında, Alman Perakendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği, ticari markalar için kalite sertifikası olan IFS International Food Standard'ı geliştirmiştir.

Tüm gıda üreticilerinin bu standarda göre üretmeleri beklenmektedir. Tarımsal üretimden gıda endüstrisine kadar olan tüm süreçlerde kullanılabilir.

Neden IFS Sertifikası?

Dünyanın en büyük gıda dernekleri olan HDE, FDE Conad ve COOP gibi kuruluşlar, tedarikçileri için Ifs sertifikasyonunu gerektirir. IFS 8 Belgesi, HACCP, SQF, GFSI, BRC ve diğer gıda güvenliği standartları gibi uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Gıda perakende sektöründen toptancılara kadar tüm şirketler Ifs Sertifikası standardına uyabilir.

Before trying to conceive, it's recommended to estimate your ovulation with an online ovulation tool/calendar.